W dniu 16. czerwca 2018 r. odbył się III Rajd Pamięci „Zęba” cc. mjr Leonarda Zub-Zdanowicza, którego organizatorami byli: Gmina Gościeradów, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ oraz Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości wydarzenie uzyskało Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy, ponadto patronat honorowy objęli Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek

W tego rocznej edycji Rajdu wzięło udział około 300 uczestników, a każdy z uczestników otrzymał okolicznościową biało-czerwoną opaskę.

Rajd „Zęba” poprzedziła Msza św. w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Borowie, której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił proboszcz ks. dr Zbigniew Kata. Następnie zebrani przeszli do cmentarz parafialny, gdzie przed mogiłą ofiar pacyfikacji ludności wiejskiej z dnia 2 lutego  1944 r. odmówiliśmy modlitwę za spokój dusz zamordowanych mieszkańców Borowa, Szczecyna, Wólki Szczeckiej, Łążka Zaklikowskiego i Łążka Chwałowskiego, modlitwę NSZ. Harcerze i obecna na Rajdzie młodzież  zapaliła  100 zniczy w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, znicze stworzyły biało-czerwoną flagę. Następnie delegacje organizacji społecznych i grup rekonstrukcyjnych złożyli wiązanki, po czym Andrzej Rej Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Borów przedstawił zebranym historię masakry z 2 lutego 1944 r. Na końcu ks. Zygmunt Grabiec, który w czasie wojny był żołnierzem NSZ został odznaczony medalem 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych.

Po uroczystościach na cmentarzu odbył się przemarsz leśnym duktem z Borowa do Wólki Szczeckiej ( ok. 6 km ) gdzie kolumnę marszową prowadziła Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą. Na postoju dr Rafał Dobrowolski przybliżył licznie zgromadzonym na polanie dzieciom i młodzieży postać patrona rajdu. 

Po przybyciu do Wólki Szczeckiej zostały złożone kwiaty pod pomnikiem ofiar pacyfikacji Wólki Szczeckiej. Następnie był czas na posilenie się oraz masa atrakcji takich jak: wystawy tematyczne przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zjazd tyrolski, strzelnica i tor przeszkód, pokaz uzbrojenia i wyposażenia wojskowego z okresu II wojny światowej oraz walk z sowieckim zniewoleniem, jazda historycznym motocyklem wojskowym. Najbardziej emocjonującym punktem był pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą. Miał także miejsce koncert zastępu harcerskiego, który śpiewał pieśni patriotyczne i żołnierskie. Na Rajdzie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Wojska Polskiego, swoje stoisko zaprezentowali żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, 22 Batalion Lekkiej Piechoty w Dęblinie oraz weteranów walk o wolność ojczyzny m.in. ppor. Zbigniewa Staneckiego oraz ppor. Czesława Szewca z Narodowych Sił Zbrojnych oraz mjr Zbigniewa Matysiaka z Armii Krajowej – Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

W Rajdzie oprócz organizatorów udział wzięli:  GRH im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego Majdan z Obleszcza, GRH im. Wojciecha Lisa ps. Mściciel z Mielca, GRH Boruta z Chełma, GRH Radosław z Warszawy; harcerze z 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej, 10 Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca, 25 DH „Białe Wilki” z Liśnika Dużego, Zastępu „Leśny Krzyż” ze Szczecyna, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu, Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczecyna, Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów, Kraśnickiego Stowarzyszenia Motocyklowego „Szarża” z Kraśnika, Brygady Lubelskiej Obozu Narodowo-Radykalnego, Okręgu Lubelskiego Młodzieży Wszechpolskiej.

RD

 

Zapraszamy do galerii autorstwa Marcina Budzyńskiego

24 czerwca 2018 r. w Osielcu odbędą się uroczystości 70-tej Rocznicy Aresztowania płk. "Łupaszki". Uroczystości organizuje Stowarzyszenie Małopolscy Patrioci. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych objął wydarzenie Patronatem Honorowym. Serdecznie zapraszamy!

Plan uroczystości:


· 11:00 - Msza Święta w intencji płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w Kościele parafialnym w Osielcu.


· 12:00 - Koncert Patriotyczny w wykonaniu Juli Sołtysik oraz Anny Bogacz.


· 12:15 - Wymarsz z Kościoła pod dom Państwa Bazińskich - W miejsce, w którym 30 czerwca 1948r. został aresztowany przez UB płk. „Łupaszko”.

17 czerwca 2018 roku odbyły się uroczystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika nagrobnego śp. płk. Andrzeja Kiszki ps. "Dąb". Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Rogowie.


Podczas uroczystej Mszy św., celebrowanej przez ks. Proboszcza kan. Grzegorza Augustyna Kalamarza były obecne poczty sztandarowe Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (w którym stanął m.in. wnuk Pana Pułkownika - Tomasz Trykacz) oraz 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Serdecznie zapraszamy na Uroczystości I rocznicy śmierci płk. Andrzeja Kiszki ps. "Dąb" wraz z odsłonięciem nagrobka.

Pułkownik Andrzej Kiszka ps. "Dąb" był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Żołnierz Wyklęty, jeden z najdłużej ukrywających się z bronią w ręku przed okupantem komunistycznym. Został wyciągnięty prze UB z podziemnego bunkra na Lubelszczyźnie w roku 1961 r. Następnie przez wiele lat przebywał w komunistycznych więzieniach. Pan Pułkownik walczył nieprzerwanie z niemieckim i sowieckim okupantem o niepodległą Polskę. Był wieloletnim członkiem i członkiem honorowym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. 


Uroczystość rozpocznie się w niedzielę 17 czerwca 2018 r. Mszą św. o godz. 11.30, w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Rogowie (woj. zachodniopomorskie).


O godz. 12:30 odbędzie się poświęcenie pomnika nagrobnego oraz modlitwa w intencji płk. Andrzeja Kiszki ps. "Dąb" na cmentarzu w Rogowie.


O godz. 13:30 na boisku sportowym w Siennie Dolnym, a więc w miejscu wieloletniego zamieszkania naszego Bohatera, zorganizowane będzie spotkanie wspomnieniowe wraz z poczęstunkiem.

 

Organizatorami uroczystości są Okręg Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz przyjaciele z Nowogardu i Sienna Dolnego. Pomnik nagrobny został sfinansowany ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego z Lublina.

Serdecznie zapraszamy na XXIV Pielgrzymkę Narodowych Sił Zbrojnych do Kałkowa-Godowa. Pielgrzymka odbędzie się w dniu 24 czerwca 2018 r. Msza św. rozpocznie się o godz. 12:00.

Organizatorem pielgrzymki jest Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tradycję corocznych pielgrzymek do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej zapoczątkowali weterani NSZ i ich rodziny. Co roku w pielgrzymkach uczestniczy coraz liczniejsze grono ludzi odwołujących się do ideałów i tradycji Narodowych Sił Zbrojnych - podziemnego Wojska Polskiego, z którego każdy Polak ma prawo być dumny.

 

1 czerwca 2018 r. delegacja Okręgu Szczecin ZŻNSZ udała się na wykład i pokaz filmu do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Gorzowie. Tematem wykładu była idea i działalność Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Wizyta w szkole była możliwa dzięki zaproszeniu od Pani Joanny Golec, nauczycielki historii. Dzięki uprzejmości kol. Katarzyny Ślusarz i Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci grupie kilkudziesięciu uczniów klas gimnazjalnych został wyświetlony film dokumentalny "Tarzan - ułan z Zawichostu".

Wcześniej przedstawiciele Okręgu Szczecin ZŻNSZ: Grzegorz Kozak Prezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ oraz Agata Wieczorek Sekretarz Okręgu i Tomasz Dorosz członek Okręgu Szczecin ZŻNSZ wygłosili krótkie prelekcje na temat Związku Żołnierzy Narodowych Sił i idei organizacji. Młodzież mogła również wysłuchać kilka słów nt. Tomasza Wójcika, bohatera przedstawionego uczniom filmu.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z historykiem i publicystą Leszkiem Żebrowskim.

 

 

Po raz kolejny Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Koło Pogórzańskie organizuje dla wiedeńskiej Polonii spotkanie z Leszkiem Żebrowskim pt. "Polska tożsamość narodowa wczoraj i dziś"

 

 

Wpisuje się to w jedno z naczelnych celów, które postawiliśmy przed sobą tworząc nasze Pogórzańskie Koło, czyli pracę edukacyjną. Zapraszamy na nasze spotkanie każdego zainteresowanego i będącego 24 czerwca w Wiedniu.

 

 

 W dniu 27 maja 2018 roku w Lublinie na Placu Zamkowym miała miejsce przysięga żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ zaprezentował na uroczystości swoje stoiska. Przybliżyliśmy żołnierzom i przybyłym na przysięgę gościom historię Narodowych Sił Zbrojnych, bieżące działania Związku Żołnierzy NSZ i nasze działania w Okręgu Lubelskim oraz rozdaliśmy ulotki o działaniach Związku i historii NSZ.

 

5 maja 2018 r.

Czołem Wielkiej Polsce,

Dziś obchodzimy 73. rocznice wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego przez żołnierzy polskich z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

Organizatorami dzisiejszych uroczystości są: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego i Miasto Holiszów. Partnerami uroczystości są: Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojsko Polskie, Polska Fundacja Narodowa, Ambasada Polski w Pradze, Instytut Polski w Pradze, Parafia katolicka w Holiszowie i Parafia katolicka w Stankowie. Uroczystości zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Sponsor Strategiczny Projektu: Polska Fundacja Narodowa.

 

5 maja 2018 r. w Holiszowie w zachodnich Czechach odbyły się uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego przez polskich żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Uroczystości zorganizowali: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Miasto Holiszów. Partnerami byli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojsko Polskie, Polska Fundacja Narodowa, Ambasada Polski w Pradze, Instytut Polski w Pradze, Parafia katolicka w Holiszowie i Parafia katolicka w Stankowie. Uroczystości zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Sponsor Strategiczny Projektu: Polska Fundacja Narodowa.