Wspomnienia ppłk. Jana Zalewskiego ps. „Eugeniusz”

Ppłk Jan Zalewski ps. „Eugeniusz” służył w niepodległościowej konspiracji młodzieżowej od października 1939 r. Następnie był zastępcą oficera organizacyjnego w Sztabie Komendy Powiatu Węgrów Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Po wkroczeniu okupanta sowieckiego aresztowany przez NKWD za działalność niepodległościową i uwięziony w Obozie Koncentracyjnym nr 10 w Rembertowie. Wywieziony przez okupanta sowieckiego z obozu NKWD w […]

czytaj dalej

Co dalej z filmem Jerzego Zalewskiego „Historia Roja”?

Film Jerzego Zalewskiego „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać” ciągle nie może doczekać się zakończenia produkcji. Miał wejść na ekrany kin już na jesieni tego roku, ale od 7 miesięcy sprawa nie posunęła się naprzód. Opóźnienie w finalizacji produkcji wywołało zaniepokojenie środowisk twórczych i naukowych, które 22 czerwca wystosowały list otwarty do Prezesa Telewizji […]

czytaj dalej

Wywiad z reżyserem Jerzym Zalewskim – 03.11.2009r

Zalewski: Reżyser jako artysta musi być człowiekiem odważnym O potrzebie odważnego kina historycznego i antykomunistycznej partyzantce w rozmowie z portalem Fronda.pl opowiada reżyser i producent filmowy Jerzy Zalewski. „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać” – pod takim tytułem w przyszłym roku do kin trafi pana opowieść o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu ps. Rój, żołnierzu Narodowych Sił […]

czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych za okres: 9.04.2016–6.10.2018

Sprawozdanie z działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych za okres: 9.04.2016–6.10.2018 Skład Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na koniec kadencji: Karol Wołek – Prezes Grzegorz Kozak – Wiceprezes Wojciech Rowiński – Skarbnik Bartosz Tomczak – Sekretarz Alicja Siałkowska – Członek Ireneusz Pająk – Członek Serdeczne podziękowania należą się Kol. Andrzejowi Churskiemu i Kol. […]

czytaj dalej

Roman Dmowski i Narodowe Siły Zbrojne w nowej podstawie programowej

Jednym z fundamentów tożsamości narodu jest zbiorowa świadomość dokonań naszych przodków. Obszerny rozdział w naszych dziejach zapisała Narodowa Demokracja. Cele jakie jej przyświecały doprowadziły do powstania typowo polskiej myśli politycznej – idei narodowej. Razem z sanacją Józefa Piłsudskiego i ruchem ludowym Wincentego Witosa, endecja wychowała pokolenia patriotów, którzy byli gotowi stanąć z bronią w ręku […]

czytaj dalej