Kołaciński Władysław ps. „Żbik”

Czy we Włoszczowie powstanie rondo im. mjr. Władysława Kołacińskiego?

Aktualności

Powiat włoszczowski przemierzyłem wzdłuż i wszerz kilkadziesiąt razy. Znałem niemal każdą ścieżkę, każdy most i każde dyskretne przejście. Wszystkie zagajniki, lasy, gajówki i gajowych. Po dziś dzień pamiętam drogie memu sercu nazwy wsi tego powiatu. Ileż wspomnień, ileż przeżyć prozaicznych i romantycznych, komicznych i tragicznych zarazem łączy mnie z mieszkańcami Oleszna, Komornik, Rudki, Rzewuszyc, Witowa, Ciemiętnik, Zmarłego, Kurzelowa, Januszewic, Radkowa, Węgrzynowa, Czarnocina, Jasieńca, Żeleźnicy i wielu, wielu innych wsi… Ileż zapału, gotowości do walki poświęceń, ileż serca kryło się pod słomianymi strzechami. Przyjmowano tam zawsze z otwartymi ramionami. Zawsze szczerze i radośnie. Dzielono się również wszystkim. Momenty uniesień, nadziei i triumfów były naszą wspólną radością. Dnie obław, łapanek i aresztowań były naszą wspólną troską i obawą o los tych, których już zabrakło wśród nas. Dnie grozy, wywózek i rozstrzeliwań, mogił i krzyży, były naszą wspólną tragedią i cierpieniem. Przerzucałem się wciąż w terenie z jednego krańca na drugi tego prawdziwie bohaterskiego powiatu.

Władysław Kołaciński ps. „Żbik”

W dniu 29 marca 2021 r. Rada Miejska we Włoszczowie rozpatrzy wnioski w sprawie nadania imion nowo powstałych rond. Jednym z nich jest projekt nadania jednemu z rond imienia mjra Władysława Kołacińskiego. Wnioskodawcą jest Tomasz Warzyński – sympatyk NSZ i współpracownik Związku Żołnierzy NSZ.

Narodowe Siły Zbrojne były drugą po AK formacją wojskową działającą na terenie gminy Włoszczowa a mjr Władysław Kołaciński ps. „Żbik” jest osobą szczególnie zasłużoną w tej formacji. Uczestnik wojny obronnej 1939 roku. Już w 1940 wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej, od września 1943 dowodził jednym z największych oddziałów partyzanckich NSZ. Z tego okresu warto wspomnieć o bitwie pod Olesznem w dniu 26 lipca 1944 r., gdzie współpraca oddziałów NSZ pod dowództwem mjra Władysława Kołacińskiego i AK pod dowództwem mjra Mieczysława Tarchalskiego przyczyniła się do zwycięstwa nad Niemcami i ochrony mieszkańców Oleszna. W sierpniu 1944 r. Władysław Kołaciński wstąpił do Brygady Świętokrzyskiej NSZ, która rok później wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny w czeskim Holiszowie.

Z życiorysem mjra można się zapoznać na naszej stronie (życiorys) oraz z jego książki „Miedzy młotem a swastyką”. W dniu 1 sierpnia 2007 roku mjr Władysław Kołaciński został odznaczony najwyższym (po Orderze Orła Białego) odznaczeniem państwowym – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Cieszy chęć upamiętniania Bohatera również przez lokalną społeczność. Pozostaje mieć nadzieję, że radni Rady Miejskiej, wybrani przez tę społeczność, pozytywnie rozpatrzą wniosek i uhonorują mjra Władysława Kołacińskiego.