Edmund Suchorski ps. „Suchet”

Życiorysy

Edmund Suchorski ps. „Suchet” – działacz Stronnictwa Narodowego i Narodowej Organizacji Bojowej, aresztowany przez gestapo zmarł w niemieckim więzieniu we Wronkach.

Urodził się 4 listopada 1919 roku w Poznaniu. Z zawodu był elektromonterem. Zaangażował się w działalność Stronnictwa Narodowego (SN). W marcu 1940 roku został zaprzysiężony do Narodowej Organizacji Bojowej (NOB). Pełnił funkcję komendanta pięciu „piątek” w poznańskim Śródmieściu. Prowadził działalność organizacyjną, wywiadowczą oraz kolportaż pisma „Polska Narodowa”. W 1941 roku po rozbiciu NOB przez gestapo został aresztowany i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, a później w więzieniu w Brzegu. 27 maja 1942 roku wyrokiem niemieckiego sądu na sesji wyjazdowej w Oleśnicy został skazany na 8 lat obozu karnego. Edmund Suchorski ps. „Suchet” został osadzony w niemieckim więzieniu we Wronkach, gdzie zmarł 17 listopada 1942 roku.