Hymn Brygady Świętokrzyskiej NSZ

Bez kategorii Kultura

Autorem hymnu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych (BŚ NSZ) jest oficer Brygady ppor. Jerzy Skąpski.

Brygada Świętokrzyska NSZ została utworzona 11 sierpnia 1944 r. w miejscowości Lasocin na Ziemi Świętokrzyskiej. Było to jedna z największych formacji partyzanckich polskiego podziemia niepodległościowego podczas II wojny światowej. Dowódcą Brygady był mjr/płk Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”. Od momentu powołania jednostki jej żołnierze prowadzili liczne walki z okupantem niemieckim i komunistycznymi oddziałami Armii Ludowej (AL) i NKWD.

W styczniu 1945 r., po rozpoczęciu ofensywy sowieckiej, w obawie przed likwidacją żołnierzy przez sowietów, jednostka wycofała się na zachód, w kierunku wojsk alianckich. Na terenie Czech, w dniu 5 maja 1945 r., jej żołnierze wyzwolili niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie, filia KL Flossenburg i uwolnili około 1000 kobiet różnych narodowości. Następnego dnia doszło do połączenia Brygady Świętokrzyskiej NSZ z 3. Armią Amerykańską gen. George Pattona.

Po zakończeniu działań wojennych z żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej utworzono Kompanie Wartownicze przy armii USA na terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec.