W dniach 13-14. października 2018 roku Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, Kibice Razem Pogoni Szczecin oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zorganizowali obchody 76. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Okręgowe obchody rozpoczęły się w Stargardzie wykładem Leszka Żebrowskiego, tytuł wykładu brzmiał „20-lecie międzywojenne, pierwsze lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości”. Leszek Żebrowski to znany i ceniony popularyzator historii podziemia niepodległościowego, pisarz i publicysta. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu udano się do Szczecina na wykład "Aktualna polityka historyczna Polski", na którym sala wypełniona była po brzegi.

W dniu 18 października 2018 roku członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Łukasz Suchanowski wręczył odznaczenia Związku Żołnierzy NSZ dwóm weterankom podziemia narodowego z północnej Wielkopolski.

 

 

 

W dniu 12 października 2018 w ramach działań Sekcji Grup Rekonstrukcji Historycznych Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w warszawskim garnizonie Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego odbyło się szkolenie.

 

Obejmowało ono zajęcia z musztry wojskowej, ceremoniału pocztów sztandarowych na uroczystości, ceremoniał pocztów w kościele podczas uroczystości patriotyczno-kościelnych oraz prowadzenie uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Szkolenie prowadzili podoficerowie z Pułku Reprezentacji WP.

Fałszywie oskarżono mnie w sprawie karnej o czyny, których nie popełniłem. Na podstawie kłamliwych zeznań i sfabrykowanych dowodów rozpętano kampanię medialną w celu dyskredytacji mojej osoby. Po 6 latach bojów sądowych zostałem ostatecznie uniewinniony.

 

Chcę podziękować za wsparcie mojej rodzinie, na którą zawsze mogę liczyć. Wielkie podziękowania należą się Pani mecenas Katarzynie Taramas-Mazurkiewicz, której profesjonalizm i zaangażowanie pomogły obronić prawdę przed fałszywymi oskarżeniami. Dziękuję wszystkim przyjaciołom i współpracownikom za to, że nie uwierzyli pomówieniom, zaufali bardziej faktom, niż słowom i nie dali się zmanipulować nagonce medialnej na moją osobę. Nie każdy był w stanie się przed nią obronić.

 

Niniejszy artykuł powstał w obronie przed pomówieniami mojej osoby, które zostały wytworzone, opublikowane i rozpowszechnione z inicjatywy osób wymienionych w niniejszym tekście. W celu zniszczenia mojej osoby oraz działalności społecznej i charytatywnej, jaką prowadzę, używano fragmentów zeznań z toczącej się sprawy sądowej, określonych przez Sąd w uzasadnieniu wyroku jako: „nierzetelne”, „niewiarygodne”, „sprzeczne”, „nielogiczne”, „kłamliwe”, „niezgodne z podstawowymi zasadami logicznego rozumowania”, „niezgodne z zasadami doświadczenia życiowego”, „zawierające rażące sprzeczności”, „nie zasługujące na wiarę”, „ewoluujące” oraz używano moich danych osobowych i wizerunku.

W dniu 6.10.2018 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Delegaci z całej Polski wybrali nowe władze na kolejną 3-letnią kadencję.

 

W Walnym Zebraniu Delegatów ZŻNSZ wzięło udział kilkunastu weteranów Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli z oboma okupantami o niepodległość Polski w formacjach podziemia narodowego: Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczym, Narodowych Siłach Zbrojnych i Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym.

 

Do nowych władz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zostali wybrani:

 

Serdecznie zapraszamy na uroczystości 76-tej rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych, które odbędą się 22 września w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.


Organizatorem uroczystości jest Okręg Mazowiecki Związku Żołnierzy NSZ.

 

Plan uroczystości:

15:00 - spotkanie z Kombatantami

18:00 - Msza św. w intencji NSZ

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach 76-tej rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych, które odbędą się 22 września 2018 r. w Elblągu, ul. Rynek Starego Miasta 25 o godz. 15:00.

 

Uroczystości współorganizuje Okręg Pomorski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Związek Żołnierzy narodowych Sił Zbrojnych.

 

 

W programie:

- Wykład dra Tomasza Greniucha

- Pokaz filmu "Lawina"

- Wykład Tadeusza Płużańskiego

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, VIII Rocznicę zawiązania działalności Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci oraz rocznicę pomnika postawionego w Bystrej Podhalańskiej ku czci żołnierzy walczących o niepodległość naszej Ojczyzny mamy zaszczyt zaprosić na II cykl wydarzenia "Bohaterską Drogą do Nieba".

 


Uroczystość odbędzie się 16 września w Bystrej Podhalańskiej. Wydarzenie rozpocznie uroczysta Msza Święta o godzinie 11:00 w intencji Ojczyzny oraz Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci. Następnie odbędzie się poświęcenie oraz odsłonięcie kolejnych elementów pomnika.

 

W roku 2018 Polska świętuje 100. rocznicę odzyskania państwowości. Dla sympatyków idei Narodowych Sił Zbrojnych rocznica ta ma swój dodatkowy, szczególny wymiar. Rok 2018 wyznacza bowiem także 100-lecie koncepcji granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej jako zachodniej granicy państwa polskiego.

 

To właśnie w 1918 r. wydany został wizjonerski manifest „Zachodnia granica Polski”, w którym po raz pierwszy zdefiniowano historyczną konieczność powrotu niepodległej Polski na ziemie piastowskie po linię Odry-Nysy.

 

Adam Pawłowski znany był w warszawskim środowisku muzycznym jako lider i basista licznych zespołów i projektów muzycznych, w szczególności zespołów Interzone i The Poisoned Hearts. Przygodę z muzyką rozpoczął jako nastolatek w latach 90. XX w.

 

Poznaliśmy Adama w 2000 r. jako sympatyka idei NSZ, który wkrótce stał się także wolontariuszem i przyjacielem Związku Żołnierzy NSZ oraz Klubu Przyjaciół „Szańca”. Adam był wówczas częstym gościem u mentora tego środowiska Gustawa Potworowskiego (1915-2002) oraz pomagał redakcji „Szańca Chrobrego”. W jednym z numerów tego czasopisma ukazał się artykuł Adama o filozofii życia, inspirowanej książkami Jana Stachniuka.