Prezentujemy pismo Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych do uczestników obozu szkoleniowego Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ:

Szanowni Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych!

Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do wielkości formacją wojskową polskiego Podziemia Niepodległościowego. Żołnierze konsekwentnie i bezkompromisowo walczyli zarówno z Niemcami, jak i Sowietami.

NSZ miał duży wkład w walkę całego podziemia o odzyskanie niepodległości. Dzięki swojemu wyszkoleniu i przygotowaniu Brygada Świętokrzyska przeszła cały szlak bojowy na końcu wyzwalając obóz dla kobiet w Holiszowie. Dużym bohaterstwem wykazał się Wywiad Zachód NSZ oraz Biuro Fałszerstw przy Dowództwie NSZ. Dzięki ciężkiej i żmudnej pracy członkowie Służby Cywilnej Narodu NSZ stworzyli dokładny plan przejęcia Ziem Zachodnich.

Oddziały Narodowych Sił Zbrojnych brały udział w Akcji „Burza” i w Powstaniu Warszawskim, walcząc ramię w ramię z oddziałami Armii Krajowej.

My jako posłowie na Sejm RP jesteśmy dumni z tej tradycji i cieszymy się, że uczestnicy obozu szkoleniowego Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ kontynuują dumną tradycję Narodowych Sił Zbrojnych. Wspieramy wszelkie działanie, które prowadzą do kultywowania bohaterskich postaw. Rozwijając się i szkoląc przygotowujecie się do działania w duchu patriotyzmu, męstwa, poświecenia oraz wierności Bogu i Ojczyźnie. Wasza postawa jest godna naśladowania ponieważ buduje i spaja nasz Naród.

Parlamentarny Zespołu ds. Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych udziela patronatu nad obozem Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ.

Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych:

Anita Czerwińska - przewodnicząca

Sylwester Chruszcz - wiceprzewodniczący

Urszula Rusecka-poseł na Sejm RP - wiceprzewodnicząca