W niedzielę, 28 września odbyły się lubelskie obchodu 72. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

Tym razem Okręg Lubelski ZŻNSZ wraz inicjatywą społeczną Narodowy Kraśnik przy wsparciu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i pod patronatem Pana Mirosława Włodarczyka – Burmistrza Miasta Kraśnik zorganizowały połączone obchody 72. rocznicy powstania NSZ i 75. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego w Kraśniku.

 

Obchody rozpoczęły się na o godz. 11:00 przy kraśnickim rondzie Żołnierzy Wyklętych, na które przybyło około 200 osób. Zebranych powitał Jarosław Pełka lider Narodowego Kraśnika, w krótkich słowach przybliżył cel i program patriotycznych obchodów, po czym utworzono kolumnę, na czele której stały poczty sztandarowe. Związek Żołnierzy NSZ wystawił cztery poczty: Okręgu Lubelskiego oraz kół z Chełma, Kraśnika i Łychowa. Poczty wystawiły także inne organizacje kombatanckie: Armia Krajowa, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz inne kraśnickie organizacje społeczne i szkoły. Z organizacyjnymi banerami pokazała się Brygada Lubelska Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Narodowa Łęczna. W uroczystościach udział brała spora liczba harcerzy.

 

Relacja Panoramy Lubelskiej z 72. rocznicy Narodowych Sił Zbrojnych w Kraśniku.

 

 

Pochód marszowym krokiem przeszedł do pobliskiego kościoła pw. Św. Ducha, którego rektorem podczas wojny był kapelan Narodowych Sił Zbrojnych ks. Stanisław Zieliński, skrytobójczo zamordowany przez komunistów w marcu 1945 r. Podczas Mszy patriotyczną homilię wygłosił ks. Rektor Jerzy Węzka. Na wstępie mówił o patriotycznych postawach żołnierzy konspiracji niepodległościowej i narodowej podczas II wojny światowej i w okresie sowieckiej okupacji.

 

Przechodząc do aktualnych problemów wskazał na rozbicie duchowe Polaków i skłócenie narodu przez partie polityczne. Wskazał także na destrukcyjne reformy w systemie oświaty i wychowania wprowadzane przez obecny rząd, który ulega wpływom kosmopolitycznej lewicy. Omawiając sytuację w Kraśniku z bólem mówił, iż przedstawiciele różnych opcji politycznych wzajemnie bojkotują się podczas uroczystości patriotycznych, które winny być pretekstem do pojednania a nie kontynuowaniem drugorzędnych sporów. Kończąc kazanie ks. Węzka wezwał wiernych o modlitwę o zjednoczeniem Narodu.

 

Po mszy zebrani przeszli na przykościelny cmentarz. Nastąpiło złożenie wieńców na grobie ks. Stanisława Zielińskiego. W imieniu Okręgu Lubelskiego ZŻNSZ wieniec złożyła Magdalena Chojnacka z Rafałem Dobrowolski, Lubelski Kurator Oświaty - Krzysztof Babisz oraz Sekretarz Powiatu Kraśnickiego Jerzy Podgórski. Następnie wieńce złożono symbolicznym grobie ks. kpt Władysława Tchórzewski, zamordowanego w Katyniu kapelana 24 Pułku Ułanów. Wieniec złożył Burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk i rodzina księdza Tchórzewskiego. Przy grobie głos zabrał Mirosław Włodarski, który wspomniał, iż w ostatnich latach obserwujemy renesans patriotyzmu wśród młodego pokolenia Polaków. Wezwał zebranych do szerokiej aktywności na polu patriotycznym. Po burmistrzu głos zabrał Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz, który m.in. odczytał list skierowany do organizatorów kraśnickich uroczystości przygotowany przez Wojewodę Lubelskiego Wojciecha Wilka.

 

Następnym punktem uroczystości był przemarsz do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku, gdzie miała odbyć się sesja naukowa. Pochód zatrzymał się przy tablicy pamiątkowej kpt. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy” dowódcy oddziału Narodowych Sił Zbrojnych operującego w okolicach Kraśnika. Wiązanki złożyli przedstawiciele kół ZŻNSZ w Kraśniku i Chełmie oraz Młodzi Patrioci Chełm. Kolejnym punktem postoju był gmach katowni Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie przy tablicy upamiętniających zamordowanych żołnierzy przez komunistyczny aparat terroru złożyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, harcerze oraz członkowie Narodowej Łęcznej.

 

W tym miejscu głos zabrał Marian Kowalski z Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, który wskazując na różnice dzielące Narodowe Siły Zbrojne od pozostałych organizacji konspiracyjnych. NSZ nie przyjmowało wiary w zapewnienia państw sojuszniczych dlatego głosili niezależne od rządu polskiego w Londynie koncepcje geopolityczne. Historia przyznała rację Narodowych Siłom Zbrojnym. Kowalski odnosząc się do obecnej sytuacji międzynarodowej wskazał, iż nie wolno traktować poważnie płynących z Berlina, Waszyngtonu, Brukseli obietnic składanych polskim władzom, lecz samemu przygotowywać się na najgorsze scenariusze, przechodzić szkolenia wojskowe, z obrony cywilnej i budować, własny narodowy kapitał gospodarczy i obronny. Po przemówieniach zebrani odśpiewali hymn narodowy.

 

Ostatnim punktem uroczystości była sesja naukowa, jaka miała miejsce w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku. Zebranych przywitał prezes Okręgu Lubelskiego ZŻNSZ – dr Rafał Dobrowolski, który także omówił misję młodych osób, które angażują się w działalność organizacji kombatanckich. Dobrowolski wskazał, iż młode pokolenie wiedzę o Żołnierzach Wyklętych i przyświecających im ideałach szerzą głównie przez popkulturę, czym coraz bardziej skutecznie inspirują swoich rówieśników do pogłębiania wiedzy historycznej i kształtowania w nich świadomości patriotycznych, po czym powitał w szeregach ZŻNSZ kilkanaście młodych osób z Kraśnika i okolic. Następie prelegenci wygłosili następujące referaty:

 

- mgr Bartłomiej Grzegorczyk: Kazimierz Tumidajski, dowódca struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego na Lubelszczyźnie

- dr Rafał Drabik, Zgrupowanie Narodowych Sił Zbrojnych Leonarda - Zub Zdanowicza pseud. „Ząb” w latach 1943-44 na ziemi kraśnickiej

- dr Marcin Paluch, Kapelani konspiracji narodowej na obszarze południowej Lubelszczyzny

Dzięki wsparciu władz samorządu miasta Kraśnik, po sesji dla uczestników konferencji był przygotowany poczęstunek.

 

(m)

fot. Marcin Budzyński

 

Fotorelacja z 72. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych na facebooku.