Spotkanie opłatkowe Okręgu Lubelskiego poprzedziło posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu.

Po rezygnacji z przyczyn zawodowych dotychczasowego wiceprezesa Okręgu kol. dra Rafała Drabika i skarbnika kol. Kamila Suleja, Walne Zebranie Członków Okręgu do Zarządu Okręgu wybrało prezesa Koła w Chełmie kol. Krzysztofa Kosteckiego, który następnie objął funkcję wiceprezesa Okręgu Lubelskiego oraz kol. Monikę Smolak, która od tego momentu będzie skarbnikiem Okręgu.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych kombatancki opłatek NSZ odbył się na terenie parafii Św. Rodziny, na który przybyło około 80 osób. Obecni byli kombatanci NSZ oraz spadkobiercy tradycji narodowego podziemia zbrojnego z całego województwa, w tym przedstawiciele kół z Łęcznej, Kraśnika, Chełma i Lublina.

 

Obecnością na opłatku zaszczycili także kombatanci Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", Szarych Szeregów, Związku Sybiraków i innych zaprzyjaźnionych z nami organizacji i stowarzyszeń: m.in. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublinie, Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej, Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Młodzi Patrioci Chełm.

 

Zebranych powitał prezes Okręgu Rafał Dobrowolski, który w kilku zdaniach podsumował działalność Związku na Lubelszczyźnie. Jako kolejny wystąpił wiceprezes Zarządu Głównego ZŻNSZ kol. Karol Wołek, który omówił plany działalności naszego Związku na 2015 r. W imieniu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych głos zabrał Henryk Atemborski, który w mocnych słowach wskazał, iż dzisiaj toczy się wojna jeszcze bardziej niebezpieczna niż ta, w której jako żołnierz NSZ z bronią w ręku bronił ojczyzny. Dziś wojna ma charakter ideologiczny, a jej celem nie jest już zniszczenie konkretnych państw czy narodów a degradacja całej ludzkości.

 

Następnie Karol Wołek z Rafałem Dobrowolskim wręczyli legitymacje członkowskie 6 osobom wstępującym do naszej Organizacji w tym 3. członkom powstającej Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. I. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, w imieniu których cele Grupy przedstawił kol. Marek Niedźwiadek.

 

Głos zabrał także Zdzisław Niedbała z Urzędu Miasta Lublin, odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi w tym kombatanckimi. Wskazał, iż w ostatnich latach dzięki mądrości i dalekowzroczność kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych, którzy otworzyli swoje stowarzyszenie na młode pokolenie, Związek Żołnierzy NSZ jest najaktywniejszą organizacją kombatancką w mieście, która organizuje i inicjuje wiele ważnych wydarzeń historycznych i kulturalnych.

 

Po przemówieniach kapelan Związku ks. kan. Ryszard Jurak złożył wszystkim życzenia i poprowadził modlitwę, głos zabrał także obecny na sali kapelan żołnierzy WiN ks. Leon Pietroń, który wspomniał o swojej jeszcze przedwojennej znajomości z późniejszym szefem sztabu dowództwa NSZ ppłk Stanisławem Żochowskim oraz o cywilnym aspekcie działalności Polskiego Państwa Podziemnego oraz Służby Cywilnej Narodu dzięki czemu ks. Leon jako młodzieniec miał możliwość podczas wojny uczestniczenia w tajnym nauczaniu.

 

Następnie zebrani przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia, po czym zasiedli do stołów i przy poczęstunku w rodzinnej atmosferze prowadzili długie rozmowy. Kombatanci opowiadali o wojennych czasach i o trudnym dla Polaków okresie okupacji sowieckiej Polski.

 

RD

 

Galeria ze spotkania na facebooku.

(fot. Marcin Budzyński)