Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ wystosował pismo do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej W Ameryce o wsparcie Polskiego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Treść pisma:

Drodzy Przyjaciele,

Zwracamy się do was w imieniu Polskiego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, działającego pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Naszym celem jest budowa pomnika NSZ w stolicy Polski i w tym celu prowadzimy zbiórkę funduszy pozwalających na budowę pomnika. Generalny koszt planowanego pomnika wynosi ok. 350 tys. zł (ca 100 tys. USD).1. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest organizacją kombatancką działającą na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. ZŻ NSZ zarejestrowany został w nowych warunkach ustrojowych w 1990 roku i od tego czasu skupia żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego walczących w ramach Związku Jaszczurczego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jesienią 2010 roku ZŻ NSZ obchodził uroczyście dwudziestolecie swojej działalności pod patronatem kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przez ZŻ NSZ przewinęło się tysiące kombatantów, zaś w latach 1990 – 2005 prezesem Zarządu był założyciel Związku, a obecnie prezes honorowy, dr Bohdan Szucki. Wraz z biegiem lat i odchodzeniem kombatantów ZŻ NSZ otworzył się na młodsze pokolenia, zaś podczas walnych zgromadzeń delegatów w latach 2008 i 2011 wybrano władze, w których połowę stanowili kombatanci, a drugą połowę spadkobiercy i kontynuatorzy idei walk niepodległościowych.

Obecnie ZŻ NSZ liczy w skali kraju 1632 członków (wedle stanu z wiosny 2010 r.), w tym płacących składki tylko 856 (pozostali zwolnieni są głównie ze względu na podeszły wiek, ubóstwo i niemożność dotarcia), z czego większość to kombatanci posiadający stosowne uprawnienia, zaś znacząca mniejszość to młodzież nawiązująca do etosu ideowego NSZ. Mimo ogromnego zapału organizacyjnego większości członków bieżąca działalność musi uwzględniać realia społeczne, czyli ubóstwo środowisk zarówno emerytów i rencistów, jak i młodzieży. W związku z tym ZŻ NSZ musi stale pozyskiwać strategicznych sponsorów dotujących jego działalność prowadzoną na rzecz utrwalania tradycji niepodległościowych walk zbrojnych i wychowania młodych pokoleń w duchu patriotyzmu i poszanowania historii.

 


2. Polski Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Zwracamy się w imieniu Polskiego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z prośbą o udział finansowy w przedsięwzięciu budowy pomnika NSZ w Śródmieściu Warszawy.

Narodowe Siły Zbrojne (wespół ze Związkiem Jaszczurczym, Narodową Organizacją Wojskową i Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym) były drugą co do wielkości formacją wojskową Polskiego Państwa Podziemnego. NSZ nawiązywały do idei i etosu obozu narodowego tworzącego największą partię polityczną II Rzeczypospolitej w postaci Stronnictwa Narodowego. NSZ liczyły pod koniec okupacji niemieckiej i w przededniu okupacji sowieckiej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy (wedle obliczeń historyków z Rady Historycznej przy Związku Żołnierzy NSZ co najmniej 70 tys.) pod bronią i często w umundurowaniu.

Narodowe Siły Zbrojne razem z AK i BCh stanowiły siły zbrojne w kraju walczące z oboma okupantami. Jako pierwsze wysunęły postulat oparcia granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie, aby odepchnąć Niemców z ziem piastowskich. Jednocześnie nie miały złudzeń co do Związku Sowieckiego i konsekwentnie wyznawały "teorię dwóch wrogów". Po wkroczeniu Armii Czerwonej i rozwiązaniu AK podjęły dalszą walkę z rządami komunistycznymi. W ten sposób stały się symbolem zbrojnego oporu przeciw narzuconej władzy, która ze szczególną zaciekłością prześladowała i eksterminowała NSZ i jego powojenną mutację, czyli NZW. Istotny wpływ na to miała zarówno bezkompromisowość "żołnierzy wyklętych", jak i ich konsekwentne stanowisko w kwestii światowej ekspansji komunizmu i braku oporu ze strony internacjonalnego estabilishmentu. NSZ walczyły do końca o wolną i wielką Polskę wierną swemu chrześcijańskiemu posłannictwu oraz wypełniającą "misję dziejową Polski", jak ujmował to Stanisław Piasecki, rozstrzelany w Palmirach redaktor naczelny przedwojennego "Prosto z Mostu" i wojennej "Walki".

Komitet mający na celu budowę pomnika NSZ jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, którego celem statutowym jest doprowadzenie do postawienia pomnika w Śródmieściu stolicy Polski. Komitet uzyskał pozytywne stanowisko Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa wraz z deklaracją udziału finansowego tej instytucji publicznej w całym przedsięwzięciu. Obecnie prowadzone są prace we współpracy z Urzędem m. st. Warszawy mające na celu określenie lokalizacji pomnika. Po wskazaniu właściwego miejsca rozpisany zostanie otwarty konkurs na bryłę pomnika wedle założeń konsultowanych ze Związkiem Żołnierzy NSZ.

Dlatego też zwracamy się do wszystkich osób miłujących Ojczyznę o zaangażowanie finansowe w nasze wspólne przedsięwzięcie. Każda złotówka wpłacona na pomnik będzie spłatą długu krwi zaciągniętego wobec żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Odnowienie pamięci o najdzielniejszych i najwytrwalszych będzie dziełem pamięci narodowej dokonanym wysiłkiem społecznym. Polski Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zwraca się z serdeczną prośbą o solidarność narodową, gest patriotyzmu i ludzką szczodrość. Prosimy o hojne wpłaty na pomnik NSZ w centrum Warszawy!

 

3. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce

Znając zaangażowanie SWAP w budowę pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie i pomnika Generała Hallera w Ossowie oraz w zbiórkę pieniężną na rzecz Muzeum Katyńskiego w Warszawie, wyrażamy przekonanie, iż idea budowy pomnika Narodowych Sił Zbrojnych będzie kolejnym ważnym przedsięwzięciem patriotycznym z udziałem SWAP. W związku z tym bardzo prosimy o kontakt drogą listowną lub e-mail’ową w celu ustalenia szczegółów potencjalnej współpracy.W imieniu Polskiego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Wiceprezes Artur Zawisza (poseł na Sejm RP w latach 2001-07)