Władze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

Zarząd Główny

Karol Wołek - Prezes, tel.: 691-018-871
Grzegorz Kozak - Wiceprezes
Wojciech Rowiński - Skarbnik
Bartosz Tomczak

Alicja Siałkowska

 

Rada Naczelna

Marek Dziemieszkiewicz - Przewodniczący
por. Władysław Sieradzki - Wiceprzewodniczący
Łukasz Lewandowski - sekretarz
kpt. Konstanty Kopf
mjr. Stanisław Turski
mjr. Mieczysław Bruszewski
mjr. Bronisław Karwowski
kpt. Leszek Zabłocki

 

Rada Historyczna

dr Mariusz Bechta
Sebastian Bojemski
prof. Marek Jan Chodakiewicz
dr Rafał Drabik
Michał Gruszczyński
dr Ksawery Jasiak
dr Krzysztof Kaczmarski
dr Wojciech Muszyński
Mariusz Olczak
dr Rafał Sierchuła
prof. Jan Żaryn
Leszek Żebrowski

 

Okręgi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych:

Białostocki, Prezes Witold Stypułkowski
Kontakt: (85) 718-22-13
Strona na facebooku

 

im. Brygady Świętokrzyskiej, Prezes Ryszard Kowalczyk (Oleszno)
Kontakt: 509-531-114
Wiceprezes Zdzisław Jan Wiśniewski (Radomsko) tel. 510-040-061

 

Dolnośląski, Prezes Karol Wilk

Kontakt: 693-263-266

Strona na facebooku

 

Lubelski,
Strona na facebooku

 

Łomżyński, Prezes por. Antoni Jankowski
Kontakt: (86) 216-06-78, nszlomza[at]gmail.com
Strona na facebooku

 

Łódzki, Prezes Maciej Ptasznik
Strona na facebooku

 

Małopolski, Prezes kpt. Konstanty Kopf
Kontakt: (12) 411-02-17
Strona na facebooku

 

Mazowiecki, Prezes Lesław Gierczuk

Kontakt: 601-511-584

Strona na facebooku

 

Podlaski, Prezes Krzysztof Goławski
Kontakt: 501-308-081, zznsz.siedlce[at]gmail.com

 

Pomorski, Prezes Andrzej Duffek

 

Szczeciński, Prezes Grzegorz Kozak
Kontakt: 604-495-385, grzegorz.kozak[at]wp.pl
Strona na facebooku

 

Śląsk Cieszyński, Prezes Bogdan Ścibut
Kontakt: 502 499 280, bscibut[at]gmail.com

Strona na facebooku

 

Świętokrzyski, Prezes Karolina Lebiedowicz
Kontakt: 669-944-800
Strona na facebooku

 

Wielkopolski, Prezes Bartosz Tomczak
Kontakt: 508-257-970, owzznsz[a]gmail.com, songo_23[a]wp.pl
Strona na facebooku