Sławomir Czyż

Urodził się w Wilnie 1 marca 1902 r. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Za udział ojca w ruchu rewolucyjnym 1905 r. cała rodzina zesłana została do Tomska na Syberii. Tam przebywała do 1910 r. (w którym zmarł ojciec Szackiego). Następnie przenieśli się do Charkowa, gdzie Szacki uczęszczał do gimnazjum. Tam też przeżył okres rewolucji bolszewickiej i wojny domowej.

W 1919 r. powrócił do Warszawy i wstąpił na ochotnika do wojska. Otrzymał przydział do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich W czasie kampanii 1920 r. został ranny i dostał się do niewoli bolszewickiej, z której został uwolniony dopiero po podpisaniu pokoju ryskiego.

W 1924 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych w Warszawie. Jako jej uczeń brał udział w walkach w maju 1926 r. przeciwko zbuntowanym oddziałom Piłsudskiego. Został w ich trakcie ranny. W 1927 r. otrzymał stopień porucznika i został skierowany do 76. Pułku Piechoty w Grodnie, w którym służył do 1939 r. Prawdopodobnie już w 1934 r. został członkiem ONR.

 

Na początku kampanii wrześniowej trafił do sztabu Armii "Prusy". Po jej rozbiciu przez Niemcy trafił do Lwowa. Tutaj został wzięty do niewoli niemieckiej, z której zbiegł i przedostał się do Krakowa. Ostatecznie osiadł w Zagnańsku.

W 1940 r. wstąpił do Związku Jaszczurczego a następnie NSZ. Pełnił funkcję szefa sztabu Okręgu V - Kielce. Od sierpnia 1944 r. dowódca Brygady Świętokrzyskiej.

Po przekształceniu Brygady w kompanie wartownicze i usunięciu go z funkcji ich dowódcy przebywał w Niemczech do 1949 r. a następnie we Francji. Zajął się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W 1955 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał aż do śmierci.
Opublikował tom wspomnień Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej.