1 marca w Słupsku odbędzie się już V Marsz Pamięci o Żołnierzach Wyklętych pod honorowym patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Przebieg obchodów:

- Msza święta pod przewodnictwem biskupa Edwarda Dajczaka w kościele Mariackim o godz. 16:00

- po mszy odbędzie się marsz patriotów ulicami: Stary Rynek, Grodzka, Rondo Staromiejskie, Sienkiewicza, Rondo Solidarności, Łajming, Pl. Zwycięstwa

- na Pl. Zwycięstwa po przemówieniu koniec manifestacji.

 

Harmonogram uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2015 roku na Lubelszczyźnie.

28 luty (sobota), Zamość

II Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu

16:00 Msza święta, która będzie odprawiana w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła.

17:00 Marsz przejdzie ulicami Zamościa startując spod Kościoła pw. Świętego Michała Archanioła, kończąc pod pomnikiem AK.

 

1 marca (niedziela), Lublin

11:00 Msza św. w kaplicy pw. Najświętszego Zbawiciele na cmentarzu przy Unickiej w intencji pomordowanych więźniów Zamku Lubelskiego oraz poległych i zamordowanych Żołnierzy Wyklętych.

12:00 Uroczystość przy Mogile Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954
- powitanie gości i krótka historia mogiły- poświęcenie Mogiły- okolicznościowe przemówienia- ceremoniał wojskowy z apelem poległych- złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

Dnia 01 marca 2015 roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w miejscowości Brenna odbędzie się Bieg Górski poświęcony Pamięci Żołnierzy Wyklętych śladami Henryka Flamego.

Bieg o charakterze towarzyskim, połączony z rywalizacją sportową, ma na celu uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych poprzez pokonanie biegiem górskiej trasy o długości 9,2 km ze startem spod Karczmy przy ul. Św. Melchiora Grodzieckiego i metą na Błatniej. Honorowy patronat naszej inicjatywie udzielił Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ.

 

Tam, przy tablicy poświęconej żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, którzy 13 maja 1946 roku stoczyli walkę z funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej, uczestnicy biegu w ubiorach noszących cechy patriotyczne i militarne (koszulki, biało-czerwone opaski, itp.), zapalą znicze, żeby uczcić pamięć poległych żołnierzy NSZ. Dla najszybszych zawodników na mecie przewidziano oryginalne nagrody rzeczowe, a dla wszystkich piękny dyplom, gorącą herbatę z cytryną i udział w konkursie z nagrodami.

Dnia 1 marca 2015 roku w Lewinie Brzeskim (woj. opolskie) zostanie odsłonięta tablica „Pamięci żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego z lat 1939-1956”.

Odsłonięcie tablicy poprzedzi uroczysta Msza święta w intencji „Żołnierzy walczących o niepodległy byt Państwa Polskiego w latach 1939-1956”, odprawiona w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny z udziałem pocztów sztandarowych. Uroczystość uświetni udział pocztu sztandarowego oraz Kompanii Reprezentacyjnej 1 Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki, która, po odczytaniu Apelu Poległych, odda salwę honorową.

 

http://www.youtube.com/watch?v=3Y6Z908CmnU

 

„Andrzej Kiszka. Żołnierz Niezłomny – nadal Wyklęty!” – wykład Leszka Żebrowskiego w Szczecinie

On prowadził działalność za długo. Nie dał się zabić wcześniej. Nie dał się złapać wcześniej. Pan Andrzej bronił się do 1961 roku, za długo. W związku z tym nie jest zrehabilitowany. Nie zmieścił się w ramach czasowych ustaw przyjętych po 1989 roku. ­– takimi słowami o poruczniku Andrzeju Kiszce ps. Dąb, swój wykład w Szczecinie rozpoczął Leszek Żebrowski.

 

W czwartek, 8 stycznia, w klubie 13 Muz w Szczecinie, z inicjatywy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Szczecin, Fundacji im. Kazimierza Wielkiego oraz szczecińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana odbyło się spotkanie zatytułowane Żołnierz Niezłomny – Nadal Wyklęty. Porucznik Andrzej Kiszka ps. Dąb (NZW). Gościem specjalnym miał być sam Andrzej Kiszka, ale ze względów zdrowotnych, ten ponad 90-letni kombatant nie mógł się na nim pojawić. Reprezentował go jego syn, Jan Kiszka. Gośćmi byli także kapitan Zbigniew Piasecki, żołnierz Armii Krajowej i Powstaniec Warszawski, oraz kapitan Henryk Rafalski, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Spotkanie poprowadził Bartłomiej Ilcewicz.

Społeczna Inicjatywa Mieszkańców Olsztyna „Jaszczur” podjęła starania o zmianę nazwy Placu Franklina D. Roosevelta i przemianowanie go na Plac Narodowych Sił Zbrojnych.

Wniosek o zmianę nazwy, do którego dołączone będą listy z poparciem mieszkańców Olsztyna w ilości 1000 podpisów i Rady Osiedla „Podgrodzie”, na którego terenie znajduje się niniejszy plac, zostanie złożony na ręce Przewodniczącej Rady Miasta w pierwszym kwartale 2015 r.

 

Mieszkańcy Olsztyna nie chcą, aby patronem jednego z placów Ich miasta był Franklin Delano Roosevelt, który bez żadnych oporów oddał w Teheranie i Jałcie nasz kraj pod władanie Stalina. Z tego powodu nazwisko Roosevelta powinno być dla Polaków synonimem zdrady. O negatywnej roli Roosevelta w polskiej historii należy pamiętać zwłaszcza teraz, gdy od ponad 20-tu lat możemy czcić pamięć ofiar zbrodni katyńskiej.

Patronat honorowy nad obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu objął Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański.

Honorowy Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu: płk Jan Górski, por. Tadeusz Inglot, mjr Ludwik Misiek, płk Jan Podhorski, por. Zenon Wechmann, por. Zenon Wechmann.

 

28 lutego 2015 roku (sobota)

godz. 18.00

Koncert „Żołnierze Niezłomni - Podziemna Armia Powraca”. Wykonawcy Leszek Czajkowski, Andrzej Perkman, Paweł Piekarczyk, Jerzy Zelnik. Sala Czerwona Pałacu Dzialyńskich, Stary Rynek w Poznaniu.

Dnia 2.02.2015 r. w Borowie obchodziliśmy 71. rocznicę największego ludobójstwa ludności wiejskiej w czasie II wojny światowej, którego dokonali Niemcy.

W 1944 r. 2 lutego w święto Matki Bożej Gromnicznej w drewnianym kościółku w Borowie ks. Stanisław Skulimowski odprawiał Mszę świętą. W tym czasie do Borowa i pobliskich wsi wkroczyli Niemcy, Ukraińcy i rosyjscy własowcy, śmierć poniosło ponad 1 300 osób, a wsie zostały doszczętnie splądrowane i spalone.

 

Kombatanci i członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych aktywnie uczestniczyli w uroczystościach, które rozpoczęła o godzinie 11. Obecni byli przedstawiciele Związku Żołnierzy NSZ z Lublina, Chełma, Łęcznej, Kraśnika, Borowa, Nowej Sarzyny a także kombatanci ze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich z różnych części województwa lubelskiego i podkarpackiego; delegacje: władz państwowych i samorządowych, miejscowych szkół, ochotniczych straży pożarnych, służb mundurowych oraz członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej, Narodowej Łęcznej, Narodowego Kraśnika, Młodzi Patrioci Chełm.

Spotkanie opłatkowe Okręgu Lubelskiego poprzedziło posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu.

Po rezygnacji z przyczyn zawodowych dotychczasowego wiceprezesa Okręgu kol. dra Rafała Drabika i skarbnika kol. Kamila Suleja, Walne Zebranie Członków Okręgu do Zarządu Okręgu wybrało prezesa Koła w Chełmie kol. Krzysztofa Kosteckiego, który następnie objął funkcję wiceprezesa Okręgu Lubelskiego oraz kol. Monikę Smolak, która od tego momentu będzie skarbnikiem Okręgu.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych kombatancki opłatek NSZ odbył się na terenie parafii Św. Rodziny, na który przybyło około 80 osób. Obecni byli kombatanci NSZ oraz spadkobiercy tradycji narodowego podziemia zbrojnego z całego województwa, w tym przedstawiciele kół z Łęcznej, Kraśnika, Chełma i Lublina.

Przedłużono termin nadsyłania prac konkursowych do 23 stycznia 2015 r.

Prace konkursowe na IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” można przesyłać do dnia 23 stycznia 2015 roku na adres jednego z 6 regionów (IV punkt Regulaminu). Do 23 stycznia prace muszą fizycznie dotrzeć pod adresy konkursów regionalnych. Prosimy o powiadamianie zainteresowanych o wydłużeniu terminu nadsyłania prac konkursowych.

 

W regionie krakowskim należy przesyłać prace tylko za pośrednictwem poczty.

 

Strona konkursu: www.konkurswykleci.pl