Zmarł Franciszek Beczała ps. "Buk", łącznik w oddziale Henryka Flame ps. "Bartek".

W marcu 1946 Beczała został aresztowany przez UB. Wyrokiem Sądu Doraźnego w Cieszynie za przynależność do NSZ skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 19.01. 2016 r. o godz.13:00 w kościele p.w. Jezusa Chrystusa Odkupiciela, przy ul. Pocztowej.

Powstał Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Projekt autorstwa Karola Wołka, Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ i prezesa Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, pt. „Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie”, został wybrany do realizacji przez mieszkańców Lublina w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin w 2014 roku. Projekt został zrealizowany w 2015 roku przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Lublinie i finansowany z dotacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Lublin.

 

Link do przewodnika po szlaku w PDF: Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

 

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego odpowiada za stronę historyczną projektu: treść tablic informacyjnych i przewodnik po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych. PTTK odpowiada za wyznaczenie w przestrzeni Miasta Lublin szlaku turystycznego i uzyskanie zgód administracyjnych na jego oznakowanie. Wielkie podziękowania należą się członkom PTTK Oddziału Miejskiego w Lublinie, na czele z Wiceprezes Zarządu Panią Katarzyną Komisarczuk, którzy pomimo nieprzewidzianych trudności administracyjnych doprowadzili to zadanie do końca.

Przekaż 1% swojego podatku na Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Dzięki pomocy Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego w tym roku można przekazać 1% podatku dla Związku Żołnierzy NSZ.

 

Należy w zeznaniu podatkowym PIT lub CIT wpisać numer KRS Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego: 0000320750 oraz w rubryce "Cel szczególny 1%" koniecznie należy wpisać "NSZ". Jeśli w rubryce "Cel szczególny 1%" nie zostanie wpisany "NSZ", to środki nie zostaną przekazane do dyspozycji Związku Żołnierzy NSZ.

 

Prosimy o wsparcie prowadzonej przez Związek Żołnierzy NSZ działalności pożytku publicznego.

 

W dniach 11-12 grudnia 2015 NSZ-Nowe Pokolenie przeprowadziło lekcję historii w Polskiej Szkole im. Św. Błażeja w Summit, IL, USA.

Uczniowie z klas 7-8 i licealiści mieli okazję wysłuchać wspomnień ppor. Henryka Atemborskiego - żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych z Brygady Świętokrzyskiej. Zajęcia uzupełniali Dariusz Olszewski i Arkadiusz Cimoch z NSZ-Nowe Pokolenie Chicago.


W trakcie lekcji poruszono wiele wątków polskiej martyrologii. Młodzież dowiedziała się m.in. o Żołnierzach Wyklętych, heroicznych zmaganiach polskiej konspiracji w czasie II wojny światowej i podczas powstania antykomunistycznego, o bohaterskiej, pełnej poświecenia postawie ludności polskiej ratującej Żydów z zagłady zorganizowanej przez Niemców oraz wielu innych chlubnych wydarzeniach z naszej historii.

W czwartek 10 grudnia 2015 członkowie Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie wstąpili do Związku Żołnierzy NSZ.

Członkowie NSZ-Nowe Pokolenie uczestniczyli w comiesięcznej Mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem św. Ferdynanda. Nabożeństwo rozpoczęło się wprowadzeniem pocztów sztandarowych, które poprowadził ppor. Henryk Atemborski, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, który służył w Brygadzie Świętokrzyskiej.


Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Zdzisław Torba. Wśród uczestników Mszy świętej oprócz ppor. Atemborskiego byli m.in. Pani Krystyna Kołacińska, uczestniczka powstania warszawskiego, wdowa po kpt. Władysławie Kołacińskim ps. "Żbik", dowódcy oddziałów NSZ, oficerze Brygady Świętokrzyskiej; rodzina śp. Wojciecha Seweryna oraz rodzina śp. gen. Franciszka Gągora, którzy tragicznie zginęli nad Smoleńskiem.

W dniu 5-go maja 2015 r. zmarł w Vancouver w Kanadzie Maciej Szymański ps. "Kruczkowski".

Urodzony w Warszawie 24 lutego 1926 r. w Collegium Marianum na Bielanach. Maturę zdał w liceum J. Lelewela w Warszawie. Członek Organizacji Polskiej. Żołnierz Polski Podziemnej w służbie Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. Uczestnik powstania warszawskiego 1944 r.


Studiował architekturę w Krakowie i Warszawie - żeni się z Hanną Kamler w 1949 r. W tym samym roku uciekają z Polski do Szwecji. W 1951 r. emigrują do Kanady. W Montrealu przez wiele lat praktykuje zawód architekta w firmie "Dawson and Szymański - Architects". W 1996 r. przechodzi na emeryturę i przenosi się do Vancouver, gdzie dla zachowania równowagi ducha zajmuje się pisaniem i komponowaniem foto-kolaży - publikuje w sieci internetowej.

 

Wspomnienia Macieja Szymańskiego.

W Szczecinie odsłonięto tablicę poświęconą oficerom i żołnierzom polskiego podziemia narodowego, w tym Narodowych Sił Zbrojnych.

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2015 r. na długo zostanie w pamięci szczecińskiego środowiska związanego z czynem zbrojnym podziemia narodowego, walczącym podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu z okupantem niemieckim i sowieckim.  W trakcie uroczystości odsłonięto w szczecińskiej katedrze tablicę pamiątkową poświęconą setkom tysięcy kobiet i mężczyzn wielkiego obozu demokratyczno-narodowego, który jako jedyny postawił sobie za cel II wojny światowej, żeby Szczecin powrócił w granice Państwa Polskiego.

 

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie, celebrowaną przez ks. biskupa Henryka Wejmana. W asyście kilkunastu księży, kompanii honorowej WP, orkiestry wojskowej i uroczystej oprawy liturgicznej, została odsłonięta tablica poświęcona oficerom i żołnierzom podziemia narodowego.

W dniu 19 września miały miejsce uroczyste obchody 73. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych połączone z 25-leciem Związku Żołnierzy NSZ.

Uroczystości poprzedziła Msza św. odprawiona w warszawskim kościele pw. św. Zbawiciela celebrowana przez ks. Jarosława Wąsowicza SDB oraz ks. Ryszarda Juraka i ks. Piotra Patyka. Okolicznościową homilię wygłosił wieloletni kapelan Związku Żołnierzy NSZ ks. Ryszard Jurak, który w gorących słowach wspomniał o bohaterach walk narodowego podziemia zbrojnego, wskazując ich jako przykład poświęcenia dla dobra wspólnego i wzorzec patriotyzmu.

 

Ksiądz Jurak wspomniał także o początkach Związku Żołnierzy NSZ, któremu udziela duszpasterskiej posługi od 25 lat. Podczas nabożeństwa wiernym towarzyszyły poczty sztandarowe: Zarządu Głównego oraz Okręgów: Szczecińskiego, Wielkopolskiego i Lubelskiego, które dzierżyli członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznych NSZ.

 

Następnym punktem obchodów była sesja popularno-naukowa, która odbyła się w centrum konferencyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek Historia”. Zebranych gości powitali Prezes ZŻNSZ  Zbigniew Kuchciewicz i Wiceprezes Związku Karol Wołek.

W sobotę 28 listopada 2015 roku w czechowickim kościele pw. św. Katarzyny odbyła się Msza święta za śp. kpt. Henryka Flame ps. "Bartek" (1918-1947), z okazji rocznicy Jego śmierci, przypadającej 1 grudnia.

Środowisko rodzin partyzanckich reprezentowali m.in.:

  • Alicja Flame – córka dowódcy zgrupowania
  • Henryka i Aleksandra Przewoźnik - córki Tadeusza Przewoźnika ps. "Kuba" - szefa plutonu ochrony sztabu
  • Aurelia Włoch - córka dowódcy grupy bojowej Stanisława Włocha ps. "Lis"
  • Stanisław Matejko - siostrzeniec dowódców grup bojowych Rudolfa Niesytko ps. "Ignac" i Władysława Niesytko ps. "Felek"

 

Z kombatantów powitaliśmy kpt. Stanisława Turskiego ps. "Czarnocki" - byłego żołnierza Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych oraz ppor. Stefana Sieklińskiego – byłego żołnierza NSZ ze Zgrupowania "Bartka", z grupy bojowej Leopolda Sieklińskiego ps. "Poldek".

Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie zapraszają na spotkania w Chicago z ppor. Henrykiem Atemborskim ps. "Pancerny", żołnierzem NSZ.

Spotkania organizowane są przez Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie i odbędą się pod hasłem "PRZYWRACAMY PAMIĘĆ". Ppor. Henryk Atemborski ps. "Pancerny" służył w Narodowych Siłach Zbrojnych w Brygadzie Świętokrzyskiej. Po wojnie represjonowany przez okupanta sowieckiego. Działacz opozycji niepodległościowej w PRL-u.

 

Pierwsze ze spotkań odbędzie się 6 grudnia po Mszy św. w Kościele Św. Tomasza z Villanova, która rozpocznie się o godzinie 1.30 PM. Tego dnia odbędzie się także uroczyste poświęcenie sztandaru Narodowych Sił Zbrojnych-Nowe Pokolenie oraz prezentacja wystawy "Żołnierze Wyklęci".

 

10 grudnia w Kościele Św. Ferdynanda odbędzie się Msza św. w intencji Ojczyzny o godzinie 7.00 PM, po niej kolejne ze spotkań.