27 czerwca 2010 ruszył nowy serwis internetowy poświęcony historii Narodowych Sił Zbrojnych: http://nsz.com.pl/. Jego twórcą jest firma J7 Technologies, która stworzyła rozbudowany serwis społecznościowy dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Jego celem jest połączenie 3 elementów: tradycji i pamięci kombatantów NSZ, rzetelnej wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz młodzieży zainteresowanej dziejami i kultywowaniem tradycji Żołnierzy Wyklętych. Serwis NSZ jest współtworzony przez wszystkich, którzy wyraża taką chęć. Działa podobnie jak wikipedia: osoby zarejestrowane w serwisie mogą dodawać swoje materiały (teksty, zdjęcia, filmy), które zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez administratora.

Na stronie znajdują się obecnie wszystkie materiały z poprzedniej strony ZŻ NSZ, wzbogacone o wydarzenia z ostatnich lat. Nowością w porównaniu ze starą stroną jest dział Multimedia, gdzie zgromadzono filmy z serwisu youtube.com, dotyczące Narodowych Sił Zbrojnych. Jako podstrony są Wspomnienia partyzanta autorstwa wieloletniego prezesa ZŻ NSZ dr Bohdana Słuckiego oraz projekt muzyczny „Twardzi jak stal” stworzony pod kierownictwem Dawida Zadury. W niedalekiej przyszłości uruchomione zostaną kolejne podstrony: galeria, forum i „Mapa pamięci”.

 

8 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa „Moralni zwycięzcy – Żołnierze Wyklęci” poświęcona żołnierzom konspiracji niepodległościowej w Polsce w latach 1944-1956.

W organizacji tego przedsięwzięcia Klubowi „Vade Mecum” przyszły z pomocą: Fundacja Rozwoju KUL, Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX Wieku, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień '39 oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Lublinie.

Podczas konferencji wykłady wygłosili m.in. prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, dr Marcin Paluch, dr Bohdan Szucki „Artur”, dr Ewa Kurek oraz mjr Marian Pawełczak „Morwa”. Tematyka ich wystąpień dotyczyła przede wszystkim politycznego i zbrojnego podziemia, jego zasięgu geograficznego oraz profilu ideowego, jak również zgrupowań działających szczególnie na Lubelszczyźnie. Wiele uwagi podczas konferencji poświęcono sylwetce majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, legendarnemu dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, a później Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na Lubelszczyźnie.

Uczestnicy konferencji po wysłuchaniu wykładów mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji oraz obejrzenia wystawy prezentującej organizacje polskiej konspiracji niepodległościowej. Na spotkaniu byli liczni kombatanci, ale nie zabrakło też studentów, którzy poprzez swój udział w konferencji pragnęli oddać hołd tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

 

Małgorzata Babul


Filmy z konferencji:

3 lipca 2010 r. w obecności kapelanów ks. Janusza Stępniaka i Ryszarda Juraka odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy okręgu lubelskiego ZŻ NSZ. Zebranie zagaił Prezes Stanisław Pupek. Następnie zebrani odmówili modlitwę za spokój dusz zmarłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji narodowego podziemia zbrojnego.

Po modlitwie prezes Stanisław Pupek przedstawił plan zebrania i wskazał na potrzebę dokonania zmian personalnych we władzach Okręgu. Mówca podsumował XX lat działalności Okręgu Lubelskiego ŻZ NSZ, skupiając główną uwagę na genezie i początkach działalności Okręgu oraz wchodzących w jego skład poszczególnych kołach. Wspomniał także o wielu zmarłych członkach organizacji.

Po przemówieniu Prezes Stanisław Pupek uhonorował Dyplomami Uznania księży kapelanów ZŻ NSZ, najbardziej zasłużonych należących do Związku żołnierzy i osoby wspomagające nasze stowarzyszenie. Dyplomy otrzymali:

W dniu 16 maja 2010 r. w Lublinie kombatanci z Narodowych Sił Zbrojnych oraz spadkobiercy tradycji narodowego podziemia zbrojnego zorganizowali w lubelskiej parafii p.w. Świętej Rodziny uroczystości z okazji XX rocznicy powołania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Od samego rana młodzi narodowcy składali wieńce i zapalali znicze na grobach zmarłych żołnierzy NSZ oraz tablicach i pomniku upamiętniającym partyzantów narodowego podziemia.

Uroczystość poprzedziła msza św., którą celebrował kapelan okręgu lubelskiego ŻŻ NSZ ks. kan. Ryszard Jurak. Przed  liturgią prezes okręgu lubelskiego Stanisław Pupek powitał przybyłych gości. Podczas Mszy św. w poczcie sztandarowym okręgu lubelskiego ŻZ NSZ stali członkowie jednej z grup rekonstrukcji historycznej, ponadto ze sztandarami wystąpili przedstawiciele Wojska Polskiego oraz kombatanci Armii Krajowej, Wolności i Niezawisłości oraz środowiska Zaporczyków. W okolicznościowej homilii ks. Jurak wskazał na ofiarną służbę Polsce żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którą wielu z nich przepłaciło życiem a inni kilkudziesięcioletnim prześladowaniem przez uzurpacyjne władze komunistyczne.

W najbliższą niedzielę (27 czerwca) odbędzie się coroczna pielgrzymka żołnierzy i przyjaciół Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie-Godowie.

Jak każdego roku, pielgrzymi spotkają się na uroczystej Mszy Świętej, a następnie przejdą ze sztandarami okręgów ZŻ NSZ na modlitwę do kaplicy NSZ.

Zapraszamy do udziału!

Strona Sanktuarium w Kałkowie-Godowie

Z przykrością informujemy, że w dniu wczorajszym odszedł na Wieczną Wartę Stanisław Duczymiński.

Wieloletni prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Żołnierz NSZ, odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego oraz Krzyżem Partyzanckim. Jeszcze niespełna miesiąc temu brał udział w posiedzeniu Zarządu Głównego ZŻ NSZ w Warszawie. Żywo interesował się aktualnymi pracami organizacji, miał wiele pomysłów i rad dla swoich młodszych kolegów. W młodym pokoleniu widział godnych kontynuatorów idei NSZ.

Niech spoczywa w pokoju.

Żegnaj Kolego !

Pogrzeb odbędzie się w miejscowości Dzierzgowo, dokładna data nie jest jeszcze znana.

Już jutro (czwartek) o 20:00 w kilku miastach odbędą się "Marsze Rotmistrza". Gorąco zachęcamy do udziału !

Rtm. Witold Pilecki w czasie Powstania Warszawskiego walczył w 1 kompanii "Warszawianka" NSZ w zgrupowaniu Chrobry II.

Marsz Rotmistrza - to odbywające się po raz drugi upamiętnienie jednego z największych bohaterów II Wojny Światowej. Data 13 maja to rocznica urodzin Witolda Pileckiego, rotmistrza Wojska Polskiego, żołnierza podziemia, ochotnika do Auschwitz, organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, zamordowanego przez komunistyczne władze PRL.

W roku 2009 Marsze Rotmistrza odbyły się w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. Organizatorzy mają nadzieję, że w tym roku o godzinie 20 we wszystkich miastach Polski zapłoną pochodnie a ludzie z pieśnią na ustach uhonorują pamięć wielkiego polskiego bohatera.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - kombatanci, przyjaciele NSZ, Zarząd Główny ZŻ NSZ, pragną wyrazić głębokie współczucie rodzinom ofiar katastrofy w Smoleńsku.

Z bólem żegnamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej wraz z małżonką. Tragedia w szczególny sposób dotknęła właśnie środowiska kombatanckie NSZ, do wielkich przyjaciół ZŻ NSZ należeli: Pan Janusz Kurtyka, Pan Czesław Cywiński, Pan Aleksander Szczygło, Pan Janusz Krupski. Zawsze gotowi za pośrednictwem instutucji, którymi kierowali oraz osobiście, nieść pomoc i wspierać kombatantów oraz przyjaciół Narodowych Sił Zbrojnych. Dobrze wypełniali swoją służbę, pozostał żal, sprzeciw i niezrozumienie, czemu odeszli tak wczesnie. Mieliśmy wspólnie jeszcze tak wiele do zrobienia ...
Niech spoczywają w pokoju.

Profil sympatyków Narodowych Sił Zbrojnych na Facebook'u skupił ponad 400 użytkowników portalu.

Dziękujemy i prosimy o zapraszanie znajomych do profilu NSZ. Cel jest jeden: promowanie historii i idei Związku Jaszczurczego, NSZ i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Niebawem na profilu pojawi się duża galeria zdjęć żołnierzy wszystkich trzech formacji. Jeszcze raz zachęcamy do użycia funkcji "ZAPROPONUJ ZNAJOMYM".

VI RAJD GÓRSKI im. KAPITANA HENRYKA FLAME "BARTKA".

W dniach 2-3 maja odbyła się VI edycja "Rajdu "Bartka"". Impreza miała na celu upamiętnienie rocznicy przejęcia kontroli nad miejscowością Wisła i zorganizowania kilkugodzinnej defilady 3 maja 1946 rok przez ponad 200-tu osobowy oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. "Bartek".

Celem rajdu jest propagowanie wśród młodzieży form aktywnego wypoczynku i zapoznanie uczestników z historią podziemia antykomunistycznego na Podbeskidziu.


I ETAP: Grupa z Bielska-Białej
1. Zbiórka 2 maja 2010 roku o godzinie 6 .30 pod schroniskiem na Dębowcu.
2. Wymarsz o godzinie 7.00
3. Trasa:szlak zielony - Szyndzielnia (1026)szlak czerwony - Klimczok (1117)
szlak czerwony - Biały Krzyż (941)szlak żółty - Smrekowiec (835)
szlak Zielony - Wisła Malinkaszlak Czarny - Wisław Głębce
4. Na trasie zostanie odprawiona polowa msza święta w intencji poległych i zamordowanych żołnierzy formacji niepodległościowych).
5. Planowany czas marszu - ok. 12 godzin

PROPONOWANE TRASY RAJDU dla pozostałych grup:

Grupa z Cieszyna:USTROŃ -szlak żółty- MAŁA CZANTORIA -czarny- WIELKA CZANTORIA -czerwony- PRZEŁ. BESKIDEK -czerwony- SOSZÓW WIELKI -czerwony- STOŻEK WIELKI - niebieski/zielony- WISŁA GŁĘBCE

Grupa z Żywca: KAMESZNICA -szlak żółty- STOCZEK -czarny-czerwony- PRZEŁ. KUBALONKA -zielony- WISŁA GŁĘBCE