14 sierpnia 2017 r. odbył się "Przemarsz Czerwony Bór". Bitwa w Czerwonym Borze była jedną z największych bitew partyzanckich w rejonie podczas II wojny światowej. 23 czerwca 1944 r w kompleksie leśnym Czerwonego Boru około 250 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej zostało okrążonych i zaatakowanych przez około 5 tysięcy Niemców. Więcej o bitwie: http://4lomza.pl/index.php?wiad=39408


"Przemarsz Czerwony Bór" odbył się na trasie: wyruszyliśmy z Uśnik, gdzie miała miejsce bitwa 18.02.1946, przez Wierzbowo - miejsce zasadzki na oddziały UBP-MO-NKWD. Dalej przez Żebry Kolonia - siedzibę Kazimierza Żebrowskiego "Bąka".

12 sierpnia 2017 r. przypadła 35 rocznica śmierci cc mjr Wojska Polskiego, podpułkownika Narodowych Sił Zbrojnych Leonarda Zub-Zdanowicz.
Obchody rozpoczęły się o 8.00 rano Mszą św. w intencji Leonarda Zub-Zdanowicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którego był absolwentem, a następnie gdy przebywał na wychodztwie w USA dobroczyńcą.


Po Mszy św. na Skwerze Leonarda Zub-Zdanowicza w Lublinie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy miejskiej, którą odsłonił Jego podwładny por Jan Oszust, prezes kraśnickiego koła Związku Żołnierzy NSZ, a następnie ks. Janusz Stępniak poświęcił tablicę.

29 lipca 2017 roku GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ udała się na IV Mielecki Zlot Militarny „Partyzancki Patrol”.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. w kościółku św. Marka, a następnie przeniosło na Bulwary nad Wisłoką, gdzie w formie inscenizacji rozbicia przez NSZ posterunku MO w Cmolasie rekonstruktorzy zaprezentowali zebranym widzom epizody z działalności oddziału partyzanckiego Wojciecha Lisa ps. Mściciel.

Obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Chicago zorganizował Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago. Uroczystości odbyły się 30 lipca pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles.

 

Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i dźwięku powstańczej syreny punktualnie o 17.00, nawiązując do godziny „W”. Gdy syrena umilkła, odśpiewaliśmy Hymn Narodowy.

Prowadzący uroczystość Marcin Stępień przywitał wszystkich zebranych, w szczególności powstańców i weteranów II wojny światowej,

oraz Konsula Generalnego, wszystkie organizacje polonijne i poczty sztandarowe biorące udział w obchodach. Następnie odprawiona została Msza św. w intencji powstańców, którą sprawował ks. Marcin Zasada, nasz kapelan. Homilia, którą wygłosił obfitowała w odniesienia do polskiej historii, naszej niezłomności i heroizmu.

Po nabożeństwie Arkadiusz Cimoch odczytał Apel Poległych.

 

15 sierpnia 2017 roku Związek Żołnierzy NARODOWE SIŁY ZBROJNE i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie organizują III Pielgrzymkę Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Obrony Narodowej.

W uroczystościach udział wezmą weterani NSZ, władze i członkowie Związku Żołnierzy NSZ, rekonstruktorzy z GRH Zachodni Szaniec i GRH Beskidy. W trakcie uroczystości odbędą się wykłady edukacyjne na temat Narodowych Sił Zbrojnych prowadzone przez Pana Kapitana Zbigniewa Boznańskiego oraz historyka Michała Gruszczyńskiego. Przez cały dzień prowadzona będzie kwesta Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych organizowana przez Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.


Plan Obchodów 72 rocznicy przemarszu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych przez tereny Dolnego Śląska, 15 sierpnia 2017r.

9:30 – Otwarcie pikniku militarnego na terenie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w
Krzeszowie
10:00 – Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ, z udziałem kombatantów, władz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, pocztów sztandarowych i rekonstruktorów.
12:00 – Główna Msza św. z udziałem księży biskupów z okazji Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Statut Medalu pamiątkowego z okazji 70-lecia powołania Narodowych Sił Zbrojnych

§ 1. NAZWA
Medal nosi nazwę: „Medal pamiątkowy z okazji 70-lecia założenia Narodowych Sił Zbrojnych”.

§ 2. OPIS MEDALU
„Medal pamiątkowy z okazji 70-lecia założenia Narodowych Sił Zbrojnych” wybity jest w metalu w kolorze srebrnym. Zawieszony jest na biało-czerwonej wstążce. Wygląd medalu: Medal jest okrągły o średnicy 38 mm. Awers medalu przedstawia ryngraf z Matką Boską i centralnie umieszczonym orłem w koronie. Ryngraf jest wzorowany na ryngrafie z tablicy z tekstem modlitwy w kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze, ufundowanej przez członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

ZAPRASZAMY NA OBCHODY 73. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Uroczystość odbędzie się w niedzielę, 30 lipca, o godzinie 17.00 pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles.

 
Gośćmi honorowymi obchodów będą uczestnicy Powstania  Warszawskiego oraz weterani II wojny światowej.

•Msza św. polowa

•Apel Poległych


Adres:
 
​8600 N. Milwaukee
​ Ave.​
, Niles

​PRZYJDŹ I ODDAJ HOŁD
 
BOHATERSKIM
 OBROŃCOM   OJCZYZNY!​
 
 


Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago
-- 

--

 

 

Komunikat

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Walczącego Podziemia „Niepokonani” w dniu 27 czerwca 2017 roku zawarły porozumienie w zakresie wspólnego działania i współpracy.

Weterani ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Walczącego Podziemia „Niepokonani” są jednocześnie członkami Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Członkowie obu organizacji wyrażają wolę działania w ramach Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - organizacji międzypokoleniowej, kultywującej tradycje Narodowych Sił Zbrojnych.

Uważamy, że każdy Polak ma prawo utożsamiać się i odczuwać zasłużoną dumę z zasług i spuścizny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (NOW, ZJ, NSZ, NZW). Weterani Narodowych Sił Zbrojnych z Mazowsza postanowili połączyć wysiłki z weteranami i członkami Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w celu wspólnego propagowania tradycji i idei Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniu 22.06.2017 r. w Jeleniej Górze w lokalu NSZZ „Solidarność” odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Dolnośląskiego.

Na zjazd przybyło 18 osób, w tym Prezes ZG ZŻNSZ kol. Karol Wołek oraz weterani kapitan Zbigniew Boznański oraz porucznik Stanisław Żurowski.

Kol. Karol Wołek przedstawił najważniejsze cele działań oraz zasady obowiązujące w ZŻNSZ w myśl nowego statutu.

W trakcie spotkania miała miejsce żywa dyskusja nt. procedury przyjmowania oraz wymogów stawianych kandydatom na członków ZŻNSZ.

W wyniku wyborów Prezesem Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZŻNSZ został kol. Karol Wilk, a do Zarządu zostali wybrani kapitan Zbigniew Boznański, kol. Paulina Drozda oraz kol. Arkadiusz Pachurka. Przed nowym Zarządem wiele pracy narodowej, a najbliższym wydarzeniem organizowanym przez Okręg Dolnośląski ZŻNSZ będzie III Pielgrzymka Związku Żołnierzy NSZ do Krzeszowa w dniu 15.08.2017 r.

 

Oświadczenie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w sprawie tzw. drugiej ustawy deubekizacyjnej.

 Sejm RP w dniu 16.12.2016 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zwaną potocznie „drugą ustawą deubekizacyjną”.

 

Ten akt prawny po 25 latach od odzyskania przez Polskę niepodległości przywraca elementarną sprawiedliwość społeczną. Zawarte w ustawie normy prawne odbierające przywileje funkcjonariuszom okupanta sowieckiego były długo oczekiwane w środowisku kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych. Wielu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego nie doczekało tej ustawy, a niektórzy do końca nie ujawnili się, wnioskując, że suwerenność III RP nadal jest pozorna, skoro nadal utrzymywane są przywileje dla kolaborantów.