Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Z. Herberta w Trzebiatowie uczciła Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Uczniowie pierwszej klasy wojskowo-policyjnej w czwartek udali się do Kołobrzegu, gdzie zwiedzali muzeum Oręża Wojska Polskiego oraz uczestniczyli w lekcji historii o Żołnierzach Wyklętych przygotowanej przez pracowników muzeum. W szkolnej auli zorganizowano wystawę poświęconą Bohaterom Wyklętym, piątek był dniem białym poprzez biały strój młodzież oddała hołd bohaterom, każdy uczeń przy wejściu do szkoły otrzymał znaczek Polski Walczącej. Radiowęzeł szkolny w czasie przerw lekcyjnych prezentował piosenki poświęcone Wyklętym.

 

Odbyły się projekcje filmów i pogadanki na temat bohaterów Polski Walczącej. Młodzież przygotowała gazetkę ścienną o naszych bohaterach. 1 marca uczniowie i nauczyciele „Herberta” uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji bieg tropem wilczym, bieg odbył się w Gryficach. Akcję rozpoczęła Msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych.

W dniu 21 marca  odbędzie się spotkanie z Leszkiem Żebrowskim pt. ”Kto Cię wygnał Emigrancie?”.

 

Spotkanie odbędzie się o godz.16.00 w wiedeńskim Schloss Hetzendorf, organizowane jest przez Wiedeńską Inicjatywę Narodową oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat medialny sprawują Myśl24.pl i ViennaPlus.


 

Wybór Leszka Żebrowskiego nie jest przypadkowy. Człowiek niezwykle skromny, z bardzo wyrazistą formą przekazu, z ogromnym dorobkiem wydawniczym oraz wiedzą powinien rozpocząć planowaną serię spotkań. Tych kilka godzin poświęconych takiej tematyce ma wielką wartość, a bardzo często potrafi wielu ludziom otworzyć oczy na otaczającą nas rzeczywistość. Całość prelekcji będzie filmowana i udostępniona w sieci. Na miejscu będzie możliwość nabycia niektórych książek autorstwa naszego Gościa.

Zmarł porucznik Lucjan Wójcik - żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej.

W poniedziałek 16 marca 2015 roku o godz. 12.30 na cmentarzu na Srebrzysku w Gdańsku odbył się pogrzeb por. Lucjana Wójcika, żołnierza NSZ i AK, więźnia reżimu komunistycznego. Msza św. żałobna została odprawiona o godz. 10.30 w Kościele Św. Antoniego w Brzeźnie.

 

Lucjan Wójcik był wieloletnim członkiem Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Relacja z obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chicago

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele  Św. Ferdynanda w Chicago, podczas której zgromadzili się kombatanci, młodzież szkolna, dzieci oraz społeczeństwo Polaków mieszkających w aglomeracji chicagowskiej. Wszyscy modlili się w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących przeciwko dwóm okupantom.

 

Eucharystię celebrowali ks. proboszcz Zdzisław Torba, który wygłosił piękną, przepełnioną patriotyzmem homilię oraz ks. Rafał Stecz i diakon Paweł Adamus. Następnie ogromne emocje i wzruszenie wśród wiernych wzbudził Apel Poległych, który wygłosił Arkadiusz Cimoch z Narodowych Sił Zbrojnych-Nowe Pokolenie.

Lista działań finansowanych ze zbiórki "Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych" w 2014 roku.

Wolontariusze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego (nr pozwolenia MAC: 75/2014) pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” zebrali w 2014 roku kwotę 135.848,90 zł.

 

Z zebranych środków zrealizowaliśmy szereg inicjatyw, mających na celu przywracanie należnej pamięci ostatnim żołnierzom wolnej Polski, którzy nie pogodzili się z utratą przez Polskę niepodległości i suwerennego bytu. Naszym celem jest przywracanie wiedzy o naszych Bohaterach do zbiorowej świadomości społeczeństwa.

Trwa permanentna zbiórka publiczna „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych", organizowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.

Patronat nad zbiórką sprawują 2 związki kombatanckie zrzeszające Żołnierzy Wyklętych: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość". Numer zbiórki: 2015/284/OR. Strona organizatora: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vyDk4wdOZCg

 

Cele zbiórki:

Celem jest propagowanie wiedzy, pamięci i tradycji polskiego podziemia niepodległościowego z lat 1939-1963, głównie Żołnierzy Wyklętych poprzez:

Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Prezydenta RP, rodziny pięciu osób - ofiar terroru komunistycznego - odebrały noty identyfikacyjne swoich ekshumowanych wcześniej krewnych.

Wśród nich byli dwaj żołnierze formacji narodowych:

 

Józef Kozłowski (1910–1949) ps. „Las”, „Vis”, „J. Kawecki”, komendant Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Urodził się 19 marca 1910 r. w Demeniu na Łotwie, syn Michała i Teodory z domu Jurkjan. W latach 1931-1932 służył w 5 pp leg w Wilnie uzyskując stopień podoficerski. Pracował jako gajowy w pow. Stara Wilejka. Od 1940 r. w szeregach organizacji konspiracyjnej na terenie okupowanej Wileńszczyzny, później w ZWZ-AK.

Stowarzyszenia Narodowy Krasnystaw i „Krasnostawianie” oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie zapraszają na otwarcie wystawy pt. Krasnystaw "Żołnierzom Wyklętym".

Wystawa pt. Krasnystaw "Żołnierzom Wyklętym", Dziś powiemy o tych, o których się milczy” będzie otwarta dla zwiedzających od 27 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5a

 

Wykłady towarzyszące:

I. Krasnostawskie korzenie partyzanckie - mjr Franciszek Przysiężniak ps. "Ojciec Jan" - prelegent: Wioletta Gut-Siudak

II. Narodowe Siły Zbrojne w powiecie krasnostawskim - prelegent: Artur Borzęcki

III. Sytuacja Żołnierzy Wyklętych po roku 1944 na ziemiach powiatu krasnostawskiego - prelegent: dr Daniel Piekaruś

IV. Przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych - prelegent Karol Wołek

W dniu 17.02.2015r. w Poznaniu z inicjatywy i na kwaterze Korporacji Akademickiej HERMESIA! miał miejsce wykład filistra dr Rafała Sierchuły, Viceprezesa OW NSZ nt.: "Konspiracja i oddziały powstania antykomunistycznego w Wielkopolsce".

Jak zawsze ciekawy wykład dr Rafała Sierchuły uświetniła obecność Pana Zbigniewa Tuszewskiego (rocznik 1920), członka przedwojennych poznańskich grup harcerskich ONR, szefa aprowizacji Armii Polskiej-Narodowych Sił Zbrojnych w Poznaniu, wieloletniego więźnia politycznego we Wronkach.

 

Pan Zbigniew Tuszewski był łącznikiem ostatniego Komendanta Głównego NSZ, płk Stanisława Kasznicy. Spotkanie było okazją do długich rozmów młodzieży narodowej z naszym kombatantem. Licznie uczestniczyli członkowie K! Hermesia, Okręgu Wielkopolska ZŻNSZ, Stowarzyszenia "Wielkopolscy Patrioci" i ONR "Wielkopolska".


Czołem Wielkiej Polsce!

Prezes Okręgu "Wielkopolska" ZŻNSZ

1 marca w Słupsku odbędzie się już V Marsz Pamięci o Żołnierzach Wyklętych pod honorowym patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Przebieg obchodów:

- Msza święta pod przewodnictwem biskupa Edwarda Dajczaka w kościele Mariackim o godz. 16:00

- po mszy odbędzie się marsz patriotów ulicami: Stary Rynek, Grodzka, Rondo Staromiejskie, Sienkiewicza, Rondo Solidarności, Łajming, Pl. Zwycięstwa

- na Pl. Zwycięstwa po przemówieniu koniec manifestacji.