Sztandar Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ

  • Wymiary: 98×107 cm. Awers sztandaru - na niebieskim tle srebrny orzeł w koronie, na piersi którego widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Wokół orła napis: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH. W rogach inicjały: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Rewers - czerwony krzyż na białym tle. W środkowej części krzyża napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA otoczony wieńcem laurowym w kolorze złotym. Na dolnym ramieniu rok: 1990. Drzewce zwieńczone białym orłem ze złoconą koroną.
  • Projekt ideowy wykonał Bohdan Szucki, techniczny - artysta malarz Blanka Gdul-Olszewska. Sztandar ofiarowali państwo Teresa i Zdzisław Knoblowie z Kanady.
  • Poświęcenia dokonał ks. biskup Zbigniew Kraszewski 12 czerwca 1994 r. w Lublinie w kościele Świętej Rodziny.
  • Sztandar  Zarządu Głównego ZŻNSZ - 16 kB