W dniu 25 marca 2015 odbyły się w Kuryłówce-Tarnawce uroczystości 70. rocznicy zamordowania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Janiny Przysiężniak ps. „Jaga”.

Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. Św. Józefa w Tarnawcu, podczas której wystawiony został poczet sztandarowy AK i poczet sztandarowy Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy NSZ. Po Mszy uczestnicy uroczystości udali się na pobliski cmentarz. Przy grobie Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak”, który również jest tam pochowany, odmówiono modlitwę za duszę Bohatera.

 

Następnie kombatant NSZ Henryk Atemborski ps. "Pancerny" w krótkim przemówieniu wyraził swoje zadowolenie z uczestnictwa w uroczystościach młodego pokolenia Polaków. Po tym wystąpieniu obecni na obchodach uczestnicy przeszli na grób „Jagi” i tam wysłuchali krótkich przemówień o historii i losach Janiny Przysiężniakowej.

 

Związek Żołnierzy NSZ podczas obchodów reprezentowali: Maciej Szczygieł, Marcin Dzieniewski, Rafał Prost i Wojciech Rowiński. Obecni też byli m.in. Piotr Fus i Jerzy Przysiężniak, bratanek „Ojca Jana”.

 

WR

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Z. Herberta w Trzebiatowie uczciła Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Uczniowie pierwszej klasy wojskowo-policyjnej w czwartek udali się do Kołobrzegu, gdzie zwiedzali muzeum Oręża Wojska Polskiego oraz uczestniczyli w lekcji historii o Żołnierzach Wyklętych przygotowanej przez pracowników muzeum. W szkolnej auli zorganizowano wystawę poświęconą Bohaterom Wyklętym, piątek był dniem białym poprzez biały strój młodzież oddała hołd bohaterom, każdy uczeń przy wejściu do szkoły otrzymał znaczek Polski Walczącej. Radiowęzeł szkolny w czasie przerw lekcyjnych prezentował piosenki poświęcone Wyklętym.

 

Odbyły się projekcje filmów i pogadanki na temat bohaterów Polski Walczącej. Młodzież przygotowała gazetkę ścienną o naszych bohaterach. 1 marca uczniowie i nauczyciele „Herberta” uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji bieg tropem wilczym, bieg odbył się w Gryficach. Akcję rozpoczęła Msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych.

W dniu 21 marca  odbędzie się spotkanie z Leszkiem Żebrowskim pt. ”Kto Cię wygnał Emigrancie?”.

 

Spotkanie odbędzie się o godz.16.00 w wiedeńskim Schloss Hetzendorf, organizowane jest przez Wiedeńską Inicjatywę Narodową oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat medialny sprawują Myśl24.pl i ViennaPlus.


 

Wybór Leszka Żebrowskiego nie jest przypadkowy. Człowiek niezwykle skromny, z bardzo wyrazistą formą przekazu, z ogromnym dorobkiem wydawniczym oraz wiedzą powinien rozpocząć planowaną serię spotkań. Tych kilka godzin poświęconych takiej tematyce ma wielką wartość, a bardzo często potrafi wielu ludziom otworzyć oczy na otaczającą nas rzeczywistość. Całość prelekcji będzie filmowana i udostępniona w sieci. Na miejscu będzie możliwość nabycia niektórych książek autorstwa naszego Gościa.

Zmarł porucznik Lucjan Wójcik - żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej.

W poniedziałek 16 marca 2015 roku o godz. 12.30 na cmentarzu na Srebrzysku w Gdańsku odbył się pogrzeb por. Lucjana Wójcika, żołnierza NSZ i AK, więźnia reżimu komunistycznego. Msza św. żałobna została odprawiona o godz. 10.30 w Kościele Św. Antoniego w Brzeźnie.

 

Lucjan Wójcik był wieloletnim członkiem Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Relacja z obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chicago

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele  Św. Ferdynanda w Chicago, podczas której zgromadzili się kombatanci, młodzież szkolna, dzieci oraz społeczeństwo Polaków mieszkających w aglomeracji chicagowskiej. Wszyscy modlili się w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących przeciwko dwóm okupantom.

 

Eucharystię celebrowali ks. proboszcz Zdzisław Torba, który wygłosił piękną, przepełnioną patriotyzmem homilię oraz ks. Rafał Stecz i diakon Paweł Adamus. Następnie ogromne emocje i wzruszenie wśród wiernych wzbudził Apel Poległych, który wygłosił Arkadiusz Cimoch z Narodowych Sił Zbrojnych-Nowe Pokolenie.

Lista działań finansowanych ze zbiórki "Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych" w 2014 roku.

Wolontariusze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego (nr pozwolenia MAC: 75/2014) pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” zebrali w 2014 roku kwotę 135.848,90 zł.

 

Z zebranych środków zrealizowaliśmy szereg inicjatyw, mających na celu przywracanie należnej pamięci ostatnim żołnierzom wolnej Polski, którzy nie pogodzili się z utratą przez Polskę niepodległości i suwerennego bytu. Naszym celem jest przywracanie wiedzy o naszych Bohaterach do zbiorowej świadomości społeczeństwa.

Trwa permanentna zbiórka publiczna „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych", organizowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.

Patronat nad zbiórką sprawują 2 związki kombatanckie zrzeszające Żołnierzy Wyklętych: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość". Numer zbiórki: 2015/284/OR. Strona organizatora: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vyDk4wdOZCg

 

Cele zbiórki:

Celem jest propagowanie wiedzy, pamięci i tradycji polskiego podziemia niepodległościowego z lat 1939-1963, głównie Żołnierzy Wyklętych poprzez:

Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Prezydenta RP, rodziny pięciu osób - ofiar terroru komunistycznego - odebrały noty identyfikacyjne swoich ekshumowanych wcześniej krewnych.

Wśród nich byli dwaj żołnierze formacji narodowych:

 

Józef Kozłowski (1910–1949) ps. „Las”, „Vis”, „J. Kawecki”, komendant Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Urodził się 19 marca 1910 r. w Demeniu na Łotwie, syn Michała i Teodory z domu Jurkjan. W latach 1931-1932 służył w 5 pp leg w Wilnie uzyskując stopień podoficerski. Pracował jako gajowy w pow. Stara Wilejka. Od 1940 r. w szeregach organizacji konspiracyjnej na terenie okupowanej Wileńszczyzny, później w ZWZ-AK.

Stowarzyszenia Narodowy Krasnystaw i „Krasnostawianie” oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie zapraszają na otwarcie wystawy pt. Krasnystaw "Żołnierzom Wyklętym".

Wystawa pt. Krasnystaw "Żołnierzom Wyklętym", Dziś powiemy o tych, o których się milczy” będzie otwarta dla zwiedzających od 27 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5a

 

Wykłady towarzyszące:

I. Krasnostawskie korzenie partyzanckie - mjr Franciszek Przysiężniak ps. "Ojciec Jan" - prelegent: Wioletta Gut-Siudak

II. Narodowe Siły Zbrojne w powiecie krasnostawskim - prelegent: Artur Borzęcki

III. Sytuacja Żołnierzy Wyklętych po roku 1944 na ziemiach powiatu krasnostawskiego - prelegent: dr Daniel Piekaruś

IV. Przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych - prelegent Karol Wołek

W dniu 17.02.2015r. w Poznaniu z inicjatywy i na kwaterze Korporacji Akademickiej HERMESIA! miał miejsce wykład filistra dr Rafała Sierchuły, Viceprezesa OW NSZ nt.: "Konspiracja i oddziały powstania antykomunistycznego w Wielkopolsce".

Jak zawsze ciekawy wykład dr Rafała Sierchuły uświetniła obecność Pana Zbigniewa Tuszewskiego (rocznik 1920), członka przedwojennych poznańskich grup harcerskich ONR, szefa aprowizacji Armii Polskiej-Narodowych Sił Zbrojnych w Poznaniu, wieloletniego więźnia politycznego we Wronkach.

 

Pan Zbigniew Tuszewski był łącznikiem ostatniego Komendanta Głównego NSZ, płk Stanisława Kasznicy. Spotkanie było okazją do długich rozmów młodzieży narodowej z naszym kombatantem. Licznie uczestniczyli członkowie K! Hermesia, Okręgu Wielkopolska ZŻNSZ, Stowarzyszenia "Wielkopolscy Patrioci" i ONR "Wielkopolska".


Czołem Wielkiej Polsce!

Prezes Okręgu "Wielkopolska" ZŻNSZ