Zrzutka na nagrania wspomnień kombatantów

Zapraszamy do wsparcia zrzutki na nagranie, montaż i publikację na youtube wspomnień Kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego NSZ. To ostatnia szansa na nagranie wspomnień Kombatantów, którzy opowiedzą o swoich przeżyciach z okresu II wojny światowej i okresu powojennego. Dlaczego chcemy i musimy to zrobić teraz? Kombatanci to ludzie w podeszłym wieku, większość ma ponad 90 lat. […]

czytaj dalej

NSZ w powstaniu warszawskim

Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 z rozkazu gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór” – dowódcy Armii Krajowej (AK). Jego celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji oraz ujawnienie się wobec wkraczających sowietów jako gospodarze terenu i legalna władza polityczna. W powstaniu, zainicjowanym przez AK, wzięli udział zwolennicy różnych opcji politycznych, […]

czytaj dalej

Lubelska Sztafeta dla Powstańców Warszawskich i Piknik Rodzinny

Już 1 sierpnia odbędą się w Lublinie społeczne obchody upamiętniające 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Już o godzinie 14.30 pobiegnie Sztafeta dla Powstańców Warszawskich. Tak jak bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego przeżyli swoje 63 dni chwały, tak my pobiegniemy w 63 odcinkach biegowych. Ponadto przygotowujemy dla mieszkańców okolicznościowy piknik rodzinny. Miejsce: Północny Brzeg Bystrzycy (przy moście […]

czytaj dalej

III Turniej Piłkarski o Puchar im. Powstańców Warszawskich

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ma zaszczyt zaprosić na III Turniej im. Powstańców Warszawskich. Turniej ma na celu upamiętnienie zrywu powstańczego z 1944 roku i przybliżenie wiedzy o powstaniu jak i biorących w nim udział powstańcach (szczególnie pochodzących lub obecnie mieszkających w Lublinie). Celem turnieju jest także kształtowanie postaw patriotycznych. Turniej odbędzie się 8 sierpnia 2021 […]

czytaj dalej

100. rocznica urodzin ppor. Wiktora Sumińskiego ps. „Kropidło”

W Resku w dniu 25 lipca 2021 roku odbyły się uroczystości związane z 100. rocznicą urodzin śp. ppor. Wiktora Sumińskiego ps. „Kropidło” − żołnierza Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej (ZWZ-AK) oraz Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK), więźnia stalinowskich katowni. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta Resko oraz Fundację Pokolenie Walecznych. Członkowie i sympatycy Okręgu Szczecin Związku […]

czytaj dalej

Notacje z weteranami NSZ z Pomorza Środkowego

W dniach 17–18 lipca 2021 roku prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek zrealizował notacje z trzema kombatantami Narodowych Sił Zbrojnych z Koła Pomorze Środkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: płk. Antonim Olbromskim ps. „Tolek”, mjr. Piotrem Karpowiczem ps. „Rybka” oraz ppor. Edwardem Ciupakiem ps. „Mały”. Przez kilka godzin weterani opowiadali o […]

czytaj dalej
Budowa pomnika Karola Czornego w Czechowicach-Dziedzicach.

Budujemy pomnik upamiętniający Karola Czornego

Już niebawem w Czechowicach-Dziedzicach zostanie odsłonięty pomnik poświęcony Karolowi Czornemu, naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej związanemu ze zgrupowaniem Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Inwestycja jest realizowana przez Okręg Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stowarzyszenie Aktywnych Polaków. 20 listopada 2021 roku przypada 76. rocznica męczeńskiej śmierci naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) […]

czytaj dalej

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Szarajówce

W dniu 12 lipca 2021 roku w Szarajówce koło Biłgoraja odbyły się uroczystości Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Organizatorami obchodów ku czci pomordowanych mieszkańców wsi, którzy pomagali żołnierzom AK, NSZ i BCh byli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Starosta Biłgorajski oraz Wójt Gminy Łukowa. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych był reprezentowany na obchodach przez […]

czytaj dalej

Uroczystości pogrzebowe ppor. Adama Kuchciewicza ps. „Wiktor” – Łęczna, 10 lipca 2021 r.

Dnia 10 lipca 2021 roku w parafii pw. św. Magdaleny w Łęcznej odbyły się uroczystości pogrzebowe ppor. Adama Kuchciewicza ps. „Wiktor” – Żołnierza Wyklętego walczącego w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Adam Kuchciewicz poległ 17 lutego 1953 roku w walce z funkcjonariuszami MO podczas akcji ekspropriacyjnej na Gminną Kasę Spółdzielczą w […]

czytaj dalej