Ksiądz Roman Archutowski.

Błogosławiony ksiądz Roman Archutowski

Ksiądz profesor Roman Archutowski urodził się 5 sierpnia 1882 roku w Karolinie koło Pułtuska. Po maturze wstąpił do warszawskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904 roku. W 1905 roku został skierowany na studia do Petersburga, gdzie znajdowała się jedyna pod rosyjskim zaborem wyższa uczelnia dla duchowieństwa katolickiego. Pracował w warszawskiej Kurii Metropolitarnej oraz był […]

czytaj dalej

Lwowiacy w NSZ

Lwowiacy w Zgrupowaniu Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flame ps. „Bartek” na Śląsku Cieszyńskim? Tak oczywiście. I do tego byli zakochaną parą. Ona − 17-letnia dziewczyna urodzona w Brodach (obwód lwowski), on − lwowiak. Poznali się na Kresach. Irena Hruszczak ps. „Japonka” i sierż. Romuald Czarnecki ps. „Pikolo” służyli w Narodowych Siłach Zbrojnych pod dowództwem […]

czytaj dalej
Janina Przysiężniak ps. „Jaga”.

76. rocznica śmierci Janiny Przysiężniak

W dniu 30 marca 1945 roku została zamordowana Janina Przysiężniak ps. „Jaga”. Janina Przysiężniak z domu Oleszkiewicz urodziła się w Kuryłówce w 1922 roku. Podczas II wojny światowej była łączniczką i sanitariuszką w oddziałach Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej (NOW-AK) dowodzonych przez mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”. Prywatnie, od stycznia 1944 roku, była żoną mjr. […]

czytaj dalej

Mitologizowanie historii Żołnierzy Wyklętych

Ruszyła kolejna inicjatywa, której zadaniem jest mitologizowanie historii Żołnierzy Wyklętych. Jako Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – inicjator uchwalenia przez Sejm RP święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych − nie możemy wobec tego przejść obojętnie. Nieznane z jakiejkolwiek działalności i niewpisane w KRS Towarzystwo Pamięci Historycznej „Memoria Restituta”, posiadające dopiero od miesiąca swoją pierwszą […]

czytaj dalej

Uroczystości pogrzebowe płk. Zygmunta Goławskiego

W dniu 13 marca 2021 r. w Siedlcach pożegnaliśmy płk. Zygmunta Goławskiego ps. „Sokół II” – żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, więźnia łagrów syberyjskich, wieloletniego działacz opozycji antykomunistycznej, członka Konfederacji Polski Niepodległej, Kustosza Pamięci Narodowej, Honorowego Obywatela Miasta Siedlce, współzałożyciela i wieloletniego prezes Okręgu Podlasie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz członka Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

czytaj dalej

Mjr Maria Kowalewska ps. „Myszka” matką chrzestną sztandaru CWWOT w Toruniu

W dniu 8 marca 2021 mjr Marię Kowalewską ps. „Myszka” z Samodzielnego Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera Mączyńskiego odwiedzili żołnierze z Centrum Wyszkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu z dowódcą płk. Krzysztofem Leszczyńskim na czele. Centrum Wyszkolenia WOT w najbliższym czasie uhonorowane zostanie własnym sztandarem. Mjr Maria Kowalewska ps. „Myszka” została poproszona o spełnienie […]

czytaj dalej
Mjr Zygmunt Goławski ps. "Sokół II".

Zmarł mjr Zygmunt Goławski ps. „Sokół II”

„Przez całe życie byłem niezależnym człowiekiem, dlatego mogłem pozwolić sobie na walkę z komunizmem. Byłem wolny także w więzieniu”.
W dniu 9 marca 2021 r., w wieku 96 lat, zmarł mjr Zygmunt Goławski ps. „Sokół II” – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, więzień łagrów syberyjskich, wieloletni działacz opozycji antykomunistycznej (KPN), Kustosz Pamięci Narodowej, Honorowy Obywatel Miasta Siedlce, współzałożyciel i wieloletni prezes Okręgu Podlaskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

czytaj dalej