Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – „W komunistycznej bezpiece Żydzi zajmowali niemal połowę stanowisk”

Przez lata w historiografii polskiej obowiązywał powszechny pogląd, zgodnie z którym teza o nadreprezentacji Żydów w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa jest mitem. Gdy jednak podjęto badania nad narodowością kadr “bezpieki” w oparciu o przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej akta osobowe funkcjonariuszy, i opublikowano dane statystyczne, okazało się, że blisko 40 proc. kierowniczych stanowisk Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmowali oficerowie pochodzenia żydowskiego.

czytaj dalej

Akcje zbrojne podziemia narodowego wobec okupantów niemieckiego i sowieckiego w latach 1939–1947

Akcje zbrojne podziemia narodowego wobec okupantów niemieckiego i sowieckiego w latach 1939-1947 (na wybranych przykładach).
W latach drugiej wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej utworzono wiele grup i organizacji podziemnych, których organizatorami byli przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Jednym z takich ugrupowań był szeroko rozumiany ruch narodowy.

czytaj dalej

O Narodowych Siłach Zbrojnych w Rogoźnie

Całą kampanię promocyjną rozpoczęła seria artykułów poświęconych Narodowym Siłom Zbrojnym oraz Brygadzie Świętokrzyskiej, która ukazał się w lokalnej gazecie „Goniec Rogoziński”. Pierwszy artykuł nosił nazwę „Brygada Świętokrzyska oraz żołnierze z powiatu obornickiego w niej walczący”, drugi ukazał się artykuł „Z Kronik Brygady”, który będzie kontynuowany w najbliższych wydaniach. Autorem artykułów jest kolega Bartosz Tomczak, członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

czytaj dalej

Kazimierz Gluziński „Nielegalnym… Pokłosie procesu N.S.Z.”

Artykuł dra Kazimierza Gluzińskiego pt. „Nielegalnym… Pokłosie procesu N.S.Z.”, który ukazał się w „Expressie” w Monachium 27.03.1948, s. 3-5.
Słowa więzną w gardle, łzy cisną się do oczu. Dłonie samowolnie zwierają się w pięści. Niszczycielska działalność sowieckiego NKWD i zaprzedanych okupantowi płatnych pachołków Rosji (PPR) pozbawia wolności, a nawet życia, najlepszych synów Polski, dławiąc ponadto ich godność zbrodniczymi rękami bizantyjskich satrapów.

czytaj dalej

Wywiad z Eleonorą Kasznicą, siostrą ppłk. Stanisława Kasznicy, ostatniego Komendanta NSZ

Od wielu lat wiadomo było, że Pani brat ppłk Stanisław Kasznica, żołnierz NSZ i narodowej konspiracji politycznej, przed wojną działacz Obozu Narodowo-Radykalnego, spoczywa na Powązkach. Jak przyjęła Pani informację o identyfikacji szczątków brata?
– Bardzo chcieliśmy, by nie leżał w błocie… To wszystko było przecież robione z premedytacją.

czytaj dalej

Dr Wojciech Muszyński: „Dwójmyślenie o NSZ”

Dzieje Narodowych Sił Zbrojnych były wielkim narodowym mitem w czasach PRL. Dla części opozycji demokratycznej historia tej organizacji, uznawanej nie bez racji za najbardziej antykomunistyczną formację polskiego podziemia niepodległościowego, była natchnieniem do walki o wolność. Z kolei propagandziści PRL, z pomocą lewicowo-liberalnej części opozycji, wszelkimi sposobami usiłowali zohydzać NSZ i ich żołnierzy.

czytaj dalej

Relacja ze spotkania z Leszkiem Żebrowskim w Muzeum Niepodległości

„To były Narodowe Siły Zbrojne – te, które wyłoniły się z Narodu. To była emanacja tego, co młoda przedwojenna inteligencja, wychowankowie polskich szkół, oficerowie rezerwy WP myśleli o Polsce, co przeżywali, jakie mieli rozterki. Po tym wszystkim, co się z nimi stało, zasługują na coś więcej, niż nagrobki czy tablice okolicznościowe. Zasługują na pełną wiedzę o nich”

czytaj dalej