O popularności etosu Narodowych Sił Zbrojnych – Karol Wołek dla Tygodnika „Solidarność”

Popularność etosu NSZ należy tłumaczyć tym, że ich ideały, w tym najważniejszy dokument „Deklaracja NSZ” z lutego 1943 roku, nie przedawniły się i nie ograniczały się tylko do walki o niepodległość Polski – zaznacza Karol Wołek, wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, w rozmowie z Izą Kozłowską.

czytaj dalej
"Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944-1963"

Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944-1963

W 2014 roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ukazała się publikacja popularyzatorska „Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944-1963” poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Redaktorzy publikacji: Dariusz Piotr Kucharski i Rafał Sierchuła Wydawca: Społeczny Komitet Upamiętniania „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu   Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944-1963

czytaj dalej

Dr Piotr Gontarczyk: W Polsce podczas niemieckiej okupacji nie było wojny domowej

W Polsce podczas niemieckiej okupacji nie było wojny domowej. Z jednej strony mamy siły polskie AK i NSZ, z drugiej PPR – sowiecką agenturę i jej zbrojne grupy: GL-AL działające na szkodę Polski – mówi historyk dr Piotr Gontarczyk, autor wydanej przez FRONDĘ PL monografii o Polskiej Partii Robotniczej. 5 stycznia mija 72. rocznica powstania PPR.

czytaj dalej

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – „W komunistycznej bezpiece Żydzi zajmowali niemal połowę stanowisk”

Przez lata w historiografii polskiej obowiązywał powszechny pogląd, zgodnie z którym teza o nadreprezentacji Żydów w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa jest mitem. Gdy jednak podjęto badania nad narodowością kadr “bezpieki” w oparciu o przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej akta osobowe funkcjonariuszy, i opublikowano dane statystyczne, okazało się, że blisko 40 proc. kierowniczych stanowisk Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmowali oficerowie pochodzenia żydowskiego.

czytaj dalej

Akcje zbrojne podziemia narodowego wobec okupantów niemieckiego i sowieckiego w latach 1939–1947

Akcje zbrojne podziemia narodowego wobec okupantów niemieckiego i sowieckiego w latach 1939-1947 (na wybranych przykładach).
W latach drugiej wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej utworzono wiele grup i organizacji podziemnych, których organizatorami byli przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Jednym z takich ugrupowań był szeroko rozumiany ruch narodowy.

czytaj dalej

O Narodowych Siłach Zbrojnych w Rogoźnie

Całą kampanię promocyjną rozpoczęła seria artykułów poświęconych Narodowym Siłom Zbrojnym oraz Brygadzie Świętokrzyskiej, która ukazał się w lokalnej gazecie „Goniec Rogoziński”. Pierwszy artykuł nosił nazwę „Brygada Świętokrzyska oraz żołnierze z powiatu obornickiego w niej walczący”, drugi ukazał się artykuł „Z Kronik Brygady”, który będzie kontynuowany w najbliższych wydaniach. Autorem artykułów jest kolega Bartosz Tomczak, członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

czytaj dalej

Kazimierz Gluziński „Nielegalnym… Pokłosie procesu N.S.Z.”

Artykuł dra Kazimierza Gluzińskiego pt. „Nielegalnym… Pokłosie procesu N.S.Z.”, który ukazał się w „Expressie” w Monachium 27.03.1948, s. 3-5.
Słowa więzną w gardle, łzy cisną się do oczu. Dłonie samowolnie zwierają się w pięści. Niszczycielska działalność sowieckiego NKWD i zaprzedanych okupantowi płatnych pachołków Rosji (PPR) pozbawia wolności, a nawet życia, najlepszych synów Polski, dławiąc ponadto ich godność zbrodniczymi rękami bizantyjskich satrapów.

czytaj dalej