Akcja żołnierzy WiN w Gardzienicach, 28.08.1947 r.

W Gardzienicach w dniu 28 sierpnia 1947 r. żołnierze WiN z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” przeprowadzili akcję likwidacji znienawidzonego przez okoliczną ludność komendanta MO Tadeusza Bieleszy. Piękny pałac w Gardzienicach w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie. Jest niedzielny, słoneczny dzień 28 sierpnia 1947 r. W pałacu trwa właśnie zabawa dożynkowa. Bawią się towarzysze milicjanci, […]

czytaj dalej

O popularności etosu Narodowych Sił Zbrojnych – Karol Wołek dla Tygodnika „Solidarność”

Popularność etosu NSZ należy tłumaczyć tym, że ich ideały, w tym najważniejszy dokument „Deklaracja NSZ” z lutego 1943 roku, nie przedawniły się i nie ograniczały się tylko do walki o niepodległość Polski – zaznacza Karol Wołek, wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, w rozmowie z Izą Kozłowską.

czytaj dalej
"Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944-1963"

Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944-1963

W 2014 roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ukazała się publikacja popularyzatorska „Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944-1963” poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Redaktorzy publikacji: Dariusz Piotr Kucharski i Rafał Sierchuła Wydawca: Społeczny Komitet Upamiętniania „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu   Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944-1963

czytaj dalej

Dr Piotr Gontarczyk: W Polsce podczas niemieckiej okupacji nie było wojny domowej

W Polsce podczas niemieckiej okupacji nie było wojny domowej. Z jednej strony mamy siły polskie AK i NSZ, z drugiej PPR – sowiecką agenturę i jej zbrojne grupy: GL-AL działające na szkodę Polski – mówi historyk dr Piotr Gontarczyk, autor wydanej przez FRONDĘ PL monografii o Polskiej Partii Robotniczej. 5 stycznia mija 72. rocznica powstania PPR.

czytaj dalej

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – „W komunistycznej bezpiece Żydzi zajmowali niemal połowę stanowisk”

Przez lata w historiografii polskiej obowiązywał powszechny pogląd, zgodnie z którym teza o nadreprezentacji Żydów w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa jest mitem. Gdy jednak podjęto badania nad narodowością kadr “bezpieki” w oparciu o przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej akta osobowe funkcjonariuszy, i opublikowano dane statystyczne, okazało się, że blisko 40 proc. kierowniczych stanowisk Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmowali oficerowie pochodzenia żydowskiego.

czytaj dalej

Akcje zbrojne podziemia narodowego wobec okupantów niemieckiego i sowieckiego w latach 1939–1947

Akcje zbrojne podziemia narodowego wobec okupantów niemieckiego i sowieckiego w latach 1939-1947 (na wybranych przykładach).
W latach drugiej wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej utworzono wiele grup i organizacji podziemnych, których organizatorami byli przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Jednym z takich ugrupowań był szeroko rozumiany ruch narodowy.

czytaj dalej