Deklaracja NSZ

NSZ są formacją ideowo-wojskową Narodu Polskiego.
NSZ skupiają w swych szeregach, niezależnie od podziałów partyjnych, wszystkich Polaków zdecydowanych na bezwzględną walkę z każdym wrogiem o Państwo Narodu Polskiego w należnych Mu powiększonych granicach, oparte na zasadach sprawiedliwości i moralności chrześcijańskiej.

czytaj dalej

„Ogniwo”

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nie jest oczywiście pierwszą organizacją zrzeszającą kombatantów NSZ. 7 lipca 1949 roku powstało we Francji „Ogniwo”, które skupiało przede wszystkim przybyłych z Niemiec żołnierzy kompanii wartowniczych, zwłaszcza z Brygady Świętokrzyskiej.

czytaj dalej