Dyskryminacja Związku Żołnierzy NSZ przez Urząd Marszałkowski w Kielcach

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 listopada 2014 doszło do skandalicznego zachowania urzędników podległych marszałkowi Adamowi Jarubasowi, wywodzącemu się z PSL.Przedstawiciel Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych został wyrzucony z posiedzenia Rady Kombatantów, na którym miał być rozpatrywany wniosek Związku Żołnierzy NSZ o przyjęcie przedstawiciela ZŻNSZ w skład Rady (punkt 7 porządku obrad Rady).

czytaj dalej

Postsowieckie pismo szkaluje dobre imię Bohatera narodowego Polaków rotmistrza Witolda Pileckiego

Postsowieckie pismo „Polityka” szkaluje dobre imię Bohatera narodowego Polaków – rotmistrza Witolda Pileckiego. W numerze 20/2013 z 14.05.2013 r. postsowiecka „Polityka” zamieściła oszczerczy i nikczemny artykuł Andrzeja Romanowskiego o Bohaterze narodowym Polaków i jednocześnie światowym symbolu walki przeciw totalitaryzmowi.

czytaj dalej

Przeklinanie Żołnierzy Wyklętych

Dyrektor powstającego Muzeum II Wojny Światowej Paweł Machcewicz kontynuuje linię propagandy komunistycznej.W wywiadzie dla GW opublikowanym 29.03.2012 na jej portalu internetowym Paweł Machcewicz opowiedział się za dzieleniem żołnierzy Wojska Polskiego, walczących o niepodległość Polski w czasie ostatniej wojny, na lepszych i gorszych. Według niego „niedopuszczalne” jest stawianie żołnierzy dwóch ściśle współpracujących ze sobą formacji NSZ i AK „na jednej płaszczyźnie”.

czytaj dalej

2007.01.17 – Kalendarz „robotniczy” 2007

Takie plakaty o „bandytach”, „zaplutych karłach” i „wrogach”, którzy „nie śpią”, spotykamy na wystawach historycznych. Tam jednak są one pokazane jako relikty polsowietyzmu i odpowiednio objaśnione. Co innego jednak, gdy człowiek, w poszukiwaniu kalendarza ściennego na bieżący rok wchodzi do salonu Empiku w Gdańsku czy we Wrocławiu i trafia na „Kalendarz robotniczy 2007” z Leninem i z „bandytami z NSZ”, bez słowa komentarza lub objaśnienia!

czytaj dalej