Zmarła Teresa Cichowska ps. „Drzazga”

W dniu 16 października zmarła Teresa Cichowska z d. Kołakowska, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ps. „Drzazga”. Msza św. pogrzebowa odbędzie się 20 października (wtorek) o godz. 10.00 w Przasnyszu w kościele św. Wojciecha, a pochówek na cmentarzu parafialnym w Pałukach. Teresa Cichowska od września 1949 r. do 25 lutego 1950 r. udzielała w gospodarstwie swoich […]

czytaj dalej

Zmarła ppor. Anna Kowalewska ps. „Stokrotka”

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 17 października 2020 r. w Łomży odeszła na wieczną wartę ppor. Anna Kowalewska ps. „Stokrotka”. Miała 97 lat. Urodziła się 12 grudnia 1923 r. w Dobrosławiu k. Łomży. W październiku 1942 r. została zaprzysiężona do Narodowych Sił Zbrojnych. Służyła jako sanitariuszka i łączniczka w placówce NSZ w Dobrzyjałowie. […]

czytaj dalej

Maria Kobierzycka-Maciąg ps. „Baśka”

Maria Kobierzycka-Maciąg ps. „Majka”, „Baśka”, „Grażyna” urodziła się w 1922 r. w rodzinie ziemiańskiej. Rodzice posiadali majątek ziemski Dąbrówka pod Drzewicą, na ziemi opoczyńskiej. Przed wybuchem II wojny światowej ukończyła gimnazjum. W 1940 r. wstąpiła w szeregi Armii Krajowej. Została sanitariuszką w oddziałach AK na ziemi piotrkowsko-opoczyńskiej. Od 1943 r. związała się z Narodowymi Siłami […]

czytaj dalej

Kpr. Maria Orzechowska-Słowińska ps. „Grażyna”

  Kpr. Maria Janina Orzechowska-Słowińska ps. „Grażyna” wstąpiła do Narodowych Sił Zbrojnych w czerwcu 1943 r. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim. Była żołnierzem Zgrupowania „Chrobry II”, które operowało na terenie Śródmieścia i utrzymało swoje pozycje do końca powstania. Następnie wstąpiła do Brygady Świętokrzyskiej NSZ, służyła w kompanii kpt. Władysława Kołacińskiego ps. „Żbik”. Wzięła udział w wielu […]

czytaj dalej
Mjr Stanisław Wierzchucki

91. urodziny mjr. Stanisława Wierzchuckiego

Z okazji 91. urodzin mjr. Stanisława Wierzchuckiego ps. „Błyskawica”, „Sęk” najserdeczniejsze życzenia składają Związek Żołnierzy NSZ, prezes Karol Wołek, Zarząd Główny i członkowie. Mjr Wierzchucki wspaniale zasłużył się dla ojczyzny, dla narodu i dla NSZ. Gdy Polska była w potrzebie, jako młody chłopak stanął, by walczyć o jej wolność. Wraz z całą klasą z gimnazjum […]

czytaj dalej

Kpt. Hubert Jura ps. „Tom”

Kim był człowiek o tak wielu pseudonimach, tak wielu twarzach? Był bohaterem czy kolaborantem, zdrajcą czy agentem wywiadu? Jeżeli agentem − to czyjego wywiadu? Czy może kilku naraz? Na temat tego człowieka urosło wiele mitów, legend, półprawd. Dla komunistów jest faszystą i zbrodniarzem, który pozostał niezbadany, nierozszyfrowany. Może był jednym z twórców przejścia Brygady Świętokrzyskiej […]

czytaj dalej

Por. Tadeusz Gaertner ps. „Kruk”, „Grot” − żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych

Tadeusz Gaertner ps. „Kruk”, „Grot” urodził się 20 października 1928 r. w Obornikach. Do oddziału podziemia niepodległościowego wstąpił na jesieni 1943 r. na terenie Skarżyska-Kamiennej. Jak się później okazało, organizacją, do której wstąpił, były Narodowe Siły Zbrojne. Początkowo jego działalność polegała na dostarczaniu przesyłek, paczek z amunicją oraz obserwowaniu transportów wojskowych, z których zapamiętywał emblematy […]

czytaj dalej

Irena Odrzywołek – rozbicie więzienia św. Michała w Krakowie

Irena Odrzywołek urodziła się w Byczynie pow. Chrzanów, obecnie w granicach miasta Jaworzno. Pochodziła z rodziny górniczej o sympatiach lewicowych. W czasie II wojny światowej pracowała w lokalu gastronomicznym, a następnie w tartaku w rodzinnej Byczynie. Po zakończeniu okupacji niemieckiej rozpoczęła pracę w więzieniu karno-śledczym św. Michała w Krakowie. Wstąpiła do Związku Walki Młodych. Irena […]

czytaj dalej

Ppor./mjr Kazimierz Jakimek ps. „Marek”

Ppor./mjr Kazimierz Jakimek ps. „Marek” (1923−2011) − młodociany obrońca Lwowa podczas kampanii wrześniowej, harcerz, żołnierz ZWZ-AK, kwatermistrz w VIII Okręgu Zagłębie Dąbrowskie Narodowych Sił Zbrojnych, Rejon Strzemieszyce. W roku 1945 aresztowany w Będzinie i skazany na karę śmierci zamienioną na 10 lat więzienia. Na wolność wyszedł w 1955 r. Mąż Krystyny Jakimek − działaczki podziemia […]

czytaj dalej