Ppor. Bronisław Ziętal ps. „Groźny”, „Dąbek”, „Dąb”

Ppor. Bronisław Ziętal ps. „Groźny”, „Dąbek”, „Dąb” 21 lipca 1949 r. w mieszkaniu na ul. Wojska Polskiego 49/19 w Szczecinie aresztowano jednego z ostatnich partyzantów zbrojnego podziemia na tym terenie. Kim był ten niezwykły człowiek? Bronisław Ziętal urodził się 23 stycznia 1924 r. w Krasocinie koło Włoszczowej (woj. kieleckie). W 1942 r., jako 18-letni chłopak, […]

czytaj dalej
Maria Bożena Hlond ps. „Antygona”

Maria Bożena Hlond ps. „Antygona”

Maria Bożena Hlond ps. „Antygona” − bratanica ks. kardynała Augusta Hlonda Urodziła się w Katowicach 12 maja 1924 r. w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec Marii Bożeny, Jan Paweł Hlond, był działaczem niepodległościowym na Górnym Śląsku, lekarzem chorób skórnych i wenerycznych. Wojciech Korfanty powierzył mu funkcję Komisarza Plebiscytowego w Bytomiu. Po plebiscycie został postrzelony przez […]

czytaj dalej

Siekliński Stefan ps. „Stefek”

Stefan Siekliński ps. „Stefek” – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych z grupy Leopolda Sieklińskiego ps. „Poldek”, ze Zgrupowania Henryka Flame „Bartka”.Urodzony 1 sierpnia 1928 roku w Międzyrzeczu Dolnym, syn Andrzeja i Heleny z domu Szczerbowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w wieku 14 lat został skierowany przez Niemców do prywatnej piekarni, gdzie w charakterze pomocnika pracował do stycznia 1945 roku. Po przejściu frontu pracował u rodziców w gospodarstwie i przy dorywczych pracach zarobkowych. Razem z ojcem należeli do mikołajczykowskiego PSL. Udzielali również wsparcia żołnierzom NSZ ze Zgrupowania Partyzanckiego Henryka Flame „Bartka”.

czytaj dalej

Stańczak Władysław ks.

Ks. Władysław Stańczak (1901-1967) – kapelan NSZ. Władysław Stańczak urodził się 11 sierpnia 1901 r. w Gołębiu k. Puław. Był synem Piotra i Marianny z Zamojskich, którzy zajmowali się pracą na roli. Do 14 roku życia kształcił się w miejscowej szkole powszechnej. W 1915 r. wyjechał do Radomia, a następnie uczęszczał do tzw. Lubelskiej Szkoły Filologicznej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. służył przez sześć tygodni w 23. pułku piechoty.

czytaj dalej

Burszka Stanisław

Stanisław Burszka (1916-2013) – kierownik ideowo-wychowawczy Narodowych Sił Zbrojnych w powiecie sandomierskim.Urodził się 22 października 1916 roku w Rudzie Śląskiej. Był synem Franciszka i Karoliny. W 1942 roku został członkiem Narodowych Sił Zbrojnych. Należał do tej części NSZ, która w marcu 1944 roku połączyła się z Armią Krajową. Od roku 1944 był kierownikiem ideowo-wychowawczym w powiecie sandomierskim.

czytaj dalej