Borodajko-Żbikowski Edward Tadeusz ps. „Herkules”

Edward Tadeusz Borodajko-Żbikowski ps. „Herkules” (ur. 5.01.1924 w Kobiernikach k. Sandomierza, zm. 2.05.2012 w Warszawie), żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych.Przed wojną skończył szkołę powszechną i 3 klasy gimnazjum w Sandomierzu. Czwartą klasę ukończył na tajnych kompletach. 17-tego września 1942 r. aresztowany przez gestapo wraz z ojcem, bratem i innymi mężczyznami z Sandomierza. Zdołał uniknąć wywózki do Auschwitz przez błąd gestapowca, inni aresztowani zginęli w niemieckim obozie koncentracyjnym.

czytaj dalej

Nachtman Jerzy ps. „Kazimierz Olecki”, „Wołomiński”

Jerzy Nachtman ps. „Kazimierz Olecki”, „Wołomiński” – żołnierz ZJ, NSZ, powstaniec warszawski. Urodził się 7 listopada 1922 roku w Wołominie. Był synem Edwarda i Ludwiki z domu Leśniewskiej. Przed wojną działał w harcerstwie. Pracę konspiracyjną rozpoczął na przełomie 1939 i 1940 roku w Organizacji Wojskowej „Wilki” w Wołominie. Następnie z częścią swojej organizacji przeszedł do Związku Jaszczurczego, a następnie Narodowych Sił Zbrojnych. Był żołnierzem specjalnego Oddziału Bojowego przy Komendzie Głównej ZJ, a następnie NSZ (Oddział „Mazura”).

czytaj dalej
Szacki Antoni

Szacki Antoni ps. “Bohun”, “Dąbrowski”

Szacki Antoni ps. “Bohun”, “Dąbrowski” – ZJ, NSZ, dowódca Brygady ŚwiętokrzyskiejUrodził się 1 marca 1902 roku w Wilnie w rodzinie inteligenckiej. Gdy miał pięć lat został zesłany wraz z rodzicami do Tomska na Syberii. Była to kara za udział ojca w rewolucji 1905 roku. Na zesłaniu umiera mu ojciec w 1910 roku. Wtedy to wraz z pozostałymi członkami rodziny przenosi się do Charkowa. Tam uczęszcza do gimnazjum i mieszka do 1919 roku. W 1919 roku przybył do Warszawy i wstąpił do Wojska Polskiego, w którym był żołnierzem Pierwszego Pułku Ułanów Krechowieckich. Ze swoją jednostką brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W trakcie kampanii wojennej został ranny i dostał się do niewoli sowieckiej, z której został zwolniony na mocy traktatu ryskiego z 18 marca 1921 roku.

czytaj dalej

Baran Józef ps. “Józef Chrząszczyński”, ,,Lucjan”

Baran Józef ps. “Józef Chrząszczyński”, ,,Lucjan” – żołnierz NOW, NSZ. Urodził się 18 marca 1899 roku w Woli Żarczyckiej w powiecie łańcuckim. Jego rodzicami byli: Jan i Karolina z domu Sawicka. Od grudnia 1920 roku do 18 marca 1921 roku był kursantem Szkoły Podchorążych Artylerii w Poznaniu. Uzyskał tam 79 lokatę. Po ukończeniu szkoły został skierowany do Czwartego Dywizjonu Artylerii Ciężkiej na praktykę. Ukończył ją 1 września 1921 roku i otrzymał awans na porucznika. Następnie, do wybuchu wojny, służył w Ósmym Pułku Artylerii Ciężkiej w Toruniu.

czytaj dalej
Biegun Antoni

Biegun Antoni ps. ,,Sztubak”, ,,Czarny Antek”, ,,Szary”

Biegun Antoni ps. „Sztubak”, „Czarny Antek”, „Szary” – żołnierz NOW, NSZ i NZW.Urodził sią 8 maja 1924 roku w Milówce w powiecie żywieckim. Był synem Karola i Rozalii z domu Talik. Miał dwie siostry: Zofię i Kazimierę. Do 5 września 1940 roku mieszkał w rodzinnej miejscowości. W wyniku „Saybusch Aktion” Niemcy wysiedlili na teren powiatu biłgorajskiego jego rodzinę oraz kilkaset osób z jego wsi. Poza Milówką akcją wysiedleńczą objęto wszystkie miejscowości powiatu żywieckiego.

czytaj dalej

Piasecki Stanisław ps. „Stanisław Mostowski”

Piasecki Stanisław (1900–1941), ps. „Stanisław Mostowski”. Publicysta, krytyk literacki i prozaik, członek SN.Urodził się 15 XII 1900 we Lwowie. W 1917 uzyskał maturę w Zakopanem i rozpoczął studia na Politechnice we Lwowie. W 1919 przeniósł się do Poznania, gdzie podjął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UP. W 1920 jako ochotnik brał udział w wojnie z bolszewikami. W 1921 działał w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku i uczestniczył w III powstaniu śląskim.

czytaj dalej