Wyrwa Józef ps. „Furgalski”, „Stary”

Józef Wyrwa ps. „Furgalski”, „Stary” to legendarny dowódca partyzancki związany z ziemią opoczyńską.Urodził się w Lipie (powiat konecki) w 1898 r. W okresie międzywojennym był nauczycielem w Szkole Powszechnej w Libiszowie w powiecie opoczyńskim, a od 1936 r. kierownikiem szkoły w Lipie. We wrześniu 1939 r. służył w Batalionie Obrony Narodowej 4 pp Leg. Po klęsce wrześniowej wrócił na Kielecczyznę.

czytaj dalej
Marszałek Rudolf

Marszałek Rudolf ks. SCh ps. „Opoka”

Ks. Rudolf Marszałek SCh ps. „Opoka” (1911-1948) -żołnierz i kapelan AK i NSZ.Urodził się w 1911 roku w Komorowicach (obecnie dzielnica Bielska – Białej). Do szkół uczęszczał w Bielsku. W czasach szkolnych został harcerzem i członkiem Sodalicji Mariańskiej oraz Światowego Związku Misyjnego. W 1928 roku uczestniczył w Światowym Zlocie Harcerstwa, który odbywał się w Cambridge.

czytaj dalej

Zieliński Tadeusz ps. „Wujek”, „Dyzma”, „Stanisław Uherski”, „Ryszard Winiarski”

Tadeusz Zieliński ps. „Wujek”, „Dyzma”, „Stanisław Uherski”, „Ryszard Winiarski”. Komendant NSZ powiatu chełmskiego. Komendant NSZ Okręgu Lubelskiego, podpułkownik (1945).Urodził się 30 października 1898 r. w majątku Winiary k. Warki pow. Grójec, syn Waleriana hr. Świnka-Zielińskiego i Czesławy z Bończa-Tomaszewskich. Wychowywał się w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych, kultywowanych od wielu pokoleń. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym domu, następnie w Grodnie u księży prowadzących tajne nauczanie. Maturę uzyskał w Gimnazjum im. Górskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Widloch Wiesław Augustyn ps. „Kropka”

Wiesław Augustyn Widloch ps. „Kropka” (1927-2012) – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Wiesław Widloch urodził się w Pruszkowie 1 marca 1927 r., pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych i narodowych. Podczas okupacji niemieckiej w Warszawie brał udział w „małej dywersji” i akcjach propagandowych. Poszukując kontaktów do organizacji niepodległościowych trafił do NSZ przez swego korepetytora Andrzeja Lufta (który później został księdzem). Przybrał sobie pseudonim: „Kropka”.

czytaj dalej

Borski Henryk

Por. Henryk Borski (ur. 6.03.1923, zm. 2.11.2012) – żołnierz NSZ, ZWZ, służył w kontrwywiadzie NSZ. W 1939 w ZWZ pełnił funkcje zwiadowcy. Od 1942r w NSZ służył w kontrwywiadzie i był kurierem. Awansowany do stopnia starszego sierżanta podchorążego w czasie wojny. W 1991r był współzałożycielem Okręgu Gdańskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Od 13.01.1991-26.04.2006 pełnił funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej.

czytaj dalej

Zakrzewski Zbigniew Stanisław ps. „Patent”, „Palant”

Zbigniew Stanisław Zakrzewski, ps. „Patent”, „Palant” – żołnierz NSZ, PAS, ur. 23.04.1927 we Lwowie, zm. 15.08.2012 w Zabrzu. Zbigniew Zakrzewski urodził się 23 kwietnia 1927 we Lwowie jako syn kolejarza Jana i Magdaleny z domu Harasimowicz. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1942 został skierowany przymusowo do pracy przez Urząd Zatrudnienia do fabryki baterii do lamp we Lwowie. W roku 1943 został zwerbowany przez kolegów do organizacji podziemnej AK we Lwowie kierowanej przez dowódcę Emila Kłeczko.

czytaj dalej
Goławski Zygmunt

Goławski Zygmunt

Goławski Zygmunt – żołnierz NSZ, więzień łagrów; organizator „Solidarności”, ROPCiO, KPN, Związku Sybiraków; członek Związku Żołnierzy NSZ.Urodził się 11 grudnia 1924 r. w Głaszynie. Absolwent Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Siedlcach. Od lat czterdziestych XX w. właściciel prywatnego zakładu szklarskiego. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. W latach 1944–1946 więzień łagrów w miejscowościach Jogla i Borowicze. Drukarz katolickich wydawnictw bezdebitowych.

czytaj dalej