Kocyłowski Mieczysław

Urodził się 3.04.1927 r. w Dąbrówce Ruskiej. Po wybuchu wojny, mimo młodego wieku, zaangażował się w działalność konspiracyjną i w 1942 r. w wieku 15 lat został zaprzysiężony jako członek ZWZ-AK. Przyjął pseudonim „Czarny”. Żołnierz Samodzielnego Batalionu Operacyjnego Narodowych Sił Zbrojnych.

czytaj dalej
Kołaciński Władysław

Kołaciński Władysław ps. „Żbik”

Urodził się 10 marca 1911 r. w Piekarach w powiecie piotrkowskim, w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu Szkoły Technicznej w Łodzi. w latach 1932-1935 odbywał służbę wojskową w Marynarce Wojennej m.in. na kontrtorpedowcu ORP „Burza”. Pracował następnie w Polskich Liniach Lotniczych LOT w Runii-Zagórzu. Kampanię wojenną 1939 r. odbył w III Kolumnie Samochodowej, walcząc na Wybrzeżu. Pod wydostaniu się z niewoli niemieckiej powrócił w strony rodzinne.

czytaj dalej

Pazderski Mieczysław ps. „Szary”

Mieczysław Pazderski (1908-1945), pseudonim „Szary”Urodzony 20.09.1908 w Bolesławowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego, syn Antoniego i Eugenii z domu Grossman. Do gimnazjum uczęszczał w Ostrowcu Świętokrzyskim. Maturę zdał w Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Warszawie. W 1930 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grudziądzu. W 1932 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jako harcmistrz w 1935 r. wziął udział w Międzynarodowym Zlocie Harcerzy w Spale. Po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny uzyskał doktorat. Pracował w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Warszawie.

czytaj dalej