Relacja z XXVI Pielgrzymki ZŻNSZ do sanktuarium w Kałkowie-Godowie

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 28 czerwca 2020 r. odbyła się XXVI pielgrzymka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Po raz kolejny spotkaliśmy się w Kałkowie-Godowie by pomodlić się w intencji żołnierzy NSZ w sanktuarium i znajdującej się nieopodal pierwszej kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych. Z pocztami sztandarowymi przyjechali przedstawiciele prawie wszystkich okręgów z całej Polski oraz kombatant NSZ mjr Bogdan Eubich ps. „Matros”. Nie zawiedli również sympatycy i zaprzyjaźnione organizacje.

Podczas uroczystej mszy św., odprawionej w intencji żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, modliliśmy się w sposób szczególny za obchodzącego właśnie wczoraj setne urodziny kpt. Bolesława Chmielowca i por. Franciszka Przeździeckiego, który dwa dni wcześniej skończył 90 lat.

Po mszy udaliśmy się do krypty pod kościołem, by oddać hołd, złożyć kwiaty i pomodlić się za niedawno zmarłego kustosza sanktuarium w Kałkowie-Godowie ks. inf. Czesława Walę.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy Golgocie − martyrologium narodu polskiego. Tutaj została odsłonięta tablica poświęcona kapelanowi podziemia narodowego ks. Janowi Szczepańskiemu, torturowanemu i bestialsko zamordowanemu przez UB. W kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych odmówiliśmy modlitwę żołnierzy NSZ.
Ostatnim punktem uroczystości było przemówienie prezesa Związku Żołnierzy NSZ Karola Wołka i wręczenie odznaczeń oraz imiennych ryngrafów członkom Związku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych wczorajszych uroczystości.