Sprzątanie grobów i pomników żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie

Patronaty ZŻNSZ

W związku z realizowanym przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego programem „Resocjalizacja przez patriotyzm” Osadzeni w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych na Lubelszczyźnie zadbali o groby i pomniki pamięci żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. W akcji udział wzięli również członkowie Koła Lublin Związku Żołnierzy NSZ

Celem odwiedzin żołnierskich mogił była żywa lekcja historii oraz budowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i demokratycznych wśród osadzonych.

Oprócz porządkowania grobu/pomnika, Osadzeni poznali historię miejsca pamięci, zapalili symboliczne znicze i złożyli kwiaty. Była to doskonała lekcja dbania o polskie dziedzictwo kulturowe i miejsca pamięci oraz poznawaniem tradycji lokalnych społeczności.

Większość z odwiedzonych mogił była w złym stanie i wymagała wiele nakładów pracy.