Okręgi ZŻNSZ

Okręgi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych


Okręg ZŻNSZ Białystok

Prezes Mieczysław Korzeniewski
bialystok@nsz.com.pl
504 892 214
NSZ Białystok


Okręg ZŻNSZ Dolny Śląsk

Prezes Karol Wilk
dolnyslask@nsz.com.pl
693 263 266
NSZ Dolny Śląsk


Okręg ZŻNSZ Lubelski

Prezes Wojciech Rowiński
lubelski@nsz.com.pl
510 252 105
NSZ Lublin


Okręg ZŻNSZ Łomża

Prezes por. Antoni Jankowski
lomza@nsz.com.pl
781 487 494
512 319 088
Strona na facebooku


Okręg ZŻNSZ Małopolski


malopolski@nsz.com.pl

NSZ Małopolska


Okręg ZŻNSZ Mazowsze

Prezes Lesław Gierczuk
mazowsze@nsz.com.pl
601 511 584
NSZ Mazowsze


Okręg ZŻNSZ Pomorski

 Prezes Adam Paszyński
pomorski@nsz.com.pl
 601 600 915
NSZ Pomorze


Okręg ZŻNSZ Szczecin

Prezes Grzegorz Kozak
szczecin@nsz.com.pl
603 706 205
NSZ Szczecin


Okręg ZŻNSZ Śląsk Cieszyński

Prezes Bogdan Ścibut
slaskcieszynski@nsz.com.pl
502 499 280
Strona na facebooku


Okręg ZŻNSZ Wielkopolska

Prezes Bartosz Tomczak
wielkopolska@nsz.com.pl
508 257 970
NSZ Wielkopolska