101. urodziny por. Mieczysława Wroczyńskiego ps. „Stary”

101. urodziny świętuje dziś por. Mieczysław Wroczyński ps. „Stary”. Urodził się 11 października 1919 r. w Łowiczu. Podczas wojny obronnej 1939 r. walczył w szeregach 110. pułku ułanów Wojska Polskiego. We wrześniu uczestniczył w obronie Grodna przed nacierającą Armią Czerwoną. Podczas powstania warszawskiego był szefem łączności w Kompanii „Warszawianka” Narodowych Sił Zbrojnych, która była częścią […]

czytaj dalej

XVI Rajd „Bartka” − 3−4.10.2020 r.

W dniach 3−4 października 2020 r. odbył się XVI Rajd „Bartka”. Podczas tegorocznej wędrówki przez Beskid Żywiecki uczestnicy zapoznali się z trzema historycznymi zagadnieniami. Pierwszym była heroiczna obrona Węgierskiej Górki w 1939 r., znana pod nazwą „Westerplatte Południa”. Drugim była działalność oddziałów Armii Krajowej w latach 1943−1945. Ostatnim, a zarazem głównym tematem była historia oddziału […]

czytaj dalej
Mjr Stanisław Wierzchucki

91. urodziny mjr. Stanisława Wierzchuckiego

Z okazji 91. urodzin mjr. Stanisława Wierzchuckiego ps. „Błyskawica”, „Sęk” najserdeczniejsze życzenia składają Związek Żołnierzy NSZ, prezes Karol Wołek, Zarząd Główny i członkowie. Mjr Wierzchucki wspaniale zasłużył się dla ojczyzny, dla narodu i dla NSZ. Gdy Polska była w potrzebie, jako młody chłopak stanął, by walczyć o jej wolność. Wraz z całą klasą z gimnazjum […]

czytaj dalej

Pożegnanie mjr. Józefa Oleksiewicza z 1. Pułku Strzelców Podhalańskich

Mjr Józef Oleksiewicz ps. „Tatar” odszedł od nas 11 kwietnia 2020 r., gdy, ze względu na wprowadzone restrykcje epidemiologiczne, nie mieliśmy możliwości godnego pożegnania. W pogrzebie uczestniczyła tylko najbliższa rodzina, a w kościele mogło przebywać jedynie pięć osób. W dniu 6 października 2020 r. miały miejsce pożegnalne uroczystości zorganizowane przez rodzinę mjr. Oleksiewicza, członków Stowarzyszenia […]

czytaj dalej

Kpt. Hubert Jura ps. „Tom”

Kim był człowiek o tak wielu pseudonimach, tak wielu twarzach? Był bohaterem czy kolaborantem, zdrajcą czy agentem wywiadu? Jeżeli agentem − to czyjego wywiadu? Czy może kilku naraz? Na temat tego człowieka urosło wiele mitów, legend, półprawd. Dla komunistów jest faszystą i zbrodniarzem, który pozostał niezbadany, nierozszyfrowany. Może był jednym z twórców przejścia Brygady Świętokrzyskiej […]

czytaj dalej

Por. Tadeusz Gaertner ps. „Kruk”, „Grot” − żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych

Tadeusz Gaertner ps. „Kruk”, „Grot” urodził się 20 października 1928 r. w Obornikach. Do oddziału podziemia niepodległościowego wstąpił na jesieni 1943 r. na terenie Skarżyska-Kamiennej. Jak się później okazało, organizacją, do której wstąpił, były Narodowe Siły Zbrojne. Początkowo jego działalność polegała na dostarczaniu przesyłek, paczek z amunicją oraz obserwowaniu transportów wojskowych, z których zapamiętywał emblematy […]

czytaj dalej

Wydawnictwa broszurowe „Biblioteki Szańca” − „Kodeks Polaka”

„Kodeks Polaka” ukazał się nakładem „Biblioteki Szańca” w 1940 i 1941 r. We wstępie autorzy wskazują przyczynę powstania publikacji. Uważają za konieczne wyuczenie w narodzie polskim postawy obywatelskiej, opartej na zasadach moralnych oraz ofiarnej walce w decydujących dla narodu momentach, szczególnie takich jak tocząca się od 1939 r. wojna. Twórcy apelują, aby Polacy, w tym trudnym […]

czytaj dalej
Rondo im. Narodowych Sił Zbrojnych w Dąbrowie Wielkiej

Rondo im. Narodowych Sił Zbrojnych w Dąbrowie Wielkiej

W dniu 30 września 2020 r. odbyły się oficjalne uroczystości nadania rondu w Dąbrowie Wielkiej imienia „Narodowych Sił Zbrojnych”. Wydarzenie połączone było z otwarciem wyremontowanej drogi powiatowej Czyżew − Wysokie Mazowieckie. Przedstawiciele rządu, powiatu, lokalnych władz samorządowych i zarządu Związku Żołnierzy NSZ Okręg Łomża dokonali uroczystego przecięcia wstęgi oraz odsłonięcia tablicy z nową nazwą ronda. […]

czytaj dalej

Ppor./mjr Kazimierz Jakimek ps. „Marek”

Ppor./mjr Kazimierz Jakimek ps. „Marek” (1923−2011) − młodociany obrońca Lwowa podczas kampanii wrześniowej, harcerz, żołnierz ZWZ-AK, kwatermistrz w VIII Okręgu Zagłębie Dąbrowskie Narodowych Sił Zbrojnych, Rejon Strzemieszyce. W roku 1945 aresztowany w Będzinie i skazany na karę śmierci zamienioną na 10 lat więzienia. Na wolność wyszedł w 1955 r. Mąż Krystyny Jakimek − działaczki podziemia […]

czytaj dalej