Teofil Zielewicz ps. „Tygrys”

Teofil Zielewicz ps. „Tygrys” – uczestnik I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej. Urodził się 5 grudnia 1898 roku w Rudniku, powiat Nowy Tomyśl, na terenie zaboru niemieckiego. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Po powrocie z frontu wziął udział w powstaniu wielkopolskim. […]

czytaj dalej

Julian Michalczyk ps. „Karaś”

Julian Michalczyk ps. „Karaś” – żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, komendant poznańskiego Obwodu Chwaliszewo NOB. Urodził się 4 grudnia 1913 roku w Recklinghausen, w zachodnich Niemczech. Ukończył Miejską Szkołę Handlową w Poznaniu i z tym miastem związał swoje życie. Wstąpił do Wojska Polskiego i w stopniu podoficera wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 […]

czytaj dalej

Franciszek Andersz

Franciszek Andersz − powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 2 grudnia 1899 roku w Poznaniu. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. Po odbyciu służby wojskowej przeszedł […]

czytaj dalej

Andrzej Plackowski

Andrzej Plackowski − powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się 28 listopada 1899 roku w Skokówku powiat gostyński. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach powstańczych wyzwolono spod niemieckiego panowania prawie całą Wielkopolskę, dzięki temu później na mocy traktatu wersalskiego została włączona do państwa polskiego. W latach 1919−1921 […]

czytaj dalej

Edmund Suchorski ps. „Suchet”

Edmund Suchorski ps. „Suchet” – działacz Stronnictwa Narodowego i Narodowej Organizacji Bojowej, aresztowany przez gestapo zmarł w niemieckim więzieniu we Wronkach. Urodził się 4 listopada 1919 roku w Poznaniu. Z zawodu był elektromonterem. Zaangażował się w działalność Stronnictwa Narodowego (SN). W marcu 1940 roku został zaprzysiężony do Narodowej Organizacji Bojowej (NOB). Pełnił funkcję komendanta pięciu […]

czytaj dalej

Rocznica śmierci kpt. Adama Mireckiego ps. „Adaś”

24 października 1952 r. w mokotowskim więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego został zamordowany kpt. Adam Mirecki ps. „Adaś”, „Adam” − członek Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska i Stronnictwa Narodowego, komendant Lubelskiego, a następnie Lwowskiego Okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej. Adam Mirecki był pięciokrotnie aresztowany przez gestapo. Cztery razy uciekał z więzień i transportów do obozów koncentracyjnych. Aresztowany po […]

czytaj dalej